, //, :: GTM+7
 

Quý I năm 2023: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 11,19 tỷ USD

Trong quý I năm 2023, nhiều mặt hàng xuất khẩu chính có giá trị xuất khẩu giảm, nên kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 11,19 tỷ USD, giảm 14,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Nguồn: TTXVN