, //, :: GTM+7

Khoa học công nghệ góp phần giải quyết những vấn đề trong xây dựng Nông thôn mới

THÙY DUNG

Sáng 26/4, tại TP Phú Quốc (Kiên Giang), Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020 và đề xuất khung chương trình giai đoạn 2021 – 2025.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam phát biểu tại Hội nghị.

Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt triển khai từ năm năm 2011, được chia thành 02 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 từ năm 2011 đến hết năm 2015 và giai đoạn 2 từ năm 2016 đến năm 2020. 

Bước sang giai đoạn 2, Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM đã được rà soát lại theo hướng chuyên sâu hơn, tâp trung giải quyết các tồn tại và thách thức của Chương trình xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Đánh giá những kết quả đã đạt được, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam nhận định sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình đã làm rõ hơn cơ sở lý luận trong xây dựng NTM, làm rõ hơn tư tưởng của Đảng về vai trò chủ thể của nông dân và các tổ chức của nông dân; bổ sung căn cứ khoa học cho điều chỉnh bộ tiêu chí NTM; đề xuất một số cơ chế, chính sách huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho xây dựng NTM, phát huy động lực của KHCN, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống trong xây dựng văn hóa nông thôn.

Bên cạnh đó, Chương trình đã nghiên cứu xây dựng và chuyển giao nhiều mô hình hiệu quả về chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn, đặc biệt các địa bàn vùng sâu, vùng xa. 

Theo Thứ trưởng Trần Thanh Nam, trong thời gian tới, Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM được xác định tiếp tục là một giải pháp quan trọng để đảm bảo đạt được các mục tiêu toàn diện của Chương trình xây dựng NTM.

Do đó, về định hướng, cần tiếp tục kế thừa và phát huy hiệu quả các chương trình, đề tài, dự án đã thực hiện trong giai đoạn trước để tiếp tục phát triển và nhân rộng trong giai đoạn tiếp theo. Trong đó, tập trung vào nội dung tiếp tục hoàn thiện cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, hướng tới phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững; nông thôn văn minh; nông dân giàu có, hạnh phúc.

Đồng thời, chú trọng khắc phục những khó khăn, thách thức của giai đoạn vừa qua; xây dựng cơ chế, chính sách nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng các công trình, chương trình, dự án, thành quả đã đạt được để hướng tới phát triển bền vững cho cộng đồng.

Triển khai các nghiên cứu khoa học công nghệ hướng tới đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng khai thác và phát huy được các lợi thế so sánh của từng địa phương, giá trị của các sản phẩm chủ lực giá trị văn hóa đặc trưng của từng vùng miền nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch theo hướng thúc đẩy phát triển dịch vụ, hình thành các chuỗi tiểu thủ công nghiệp ở khu vực nông thôn, đặc biệt các khu vực biên giới, hải đảo, vùng dân tộc miền núi nhằm giảm khoảng cách chênh lệch giữa các vùng, miền.

Mặt khác, xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống, văn hóa, bảo vệ cảnh quan môi trường nông thôn của từng địa phương; các mô hình, giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu; giải pháp quản trị và kết nối các cộng đồng gắn với cải thiện dịch vụ công và cải cách hành chính trong nông thôn; xây dựng nông thôn mới thông minh; các mô hình phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng, đặc biệt là vai trò của phụ nữ, người cao tuổi, thanh nhiên trong phát triển kinh tế, quản trị cộng đồng và bảo vệ môi trường ở nông thôn.

Widget 'Chân trang - Nông thôn mới'

Bình luận

Xem nhiều

Nổi bật
Được quan tâm


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất