, //, :: GTM+7

Kinh tế tập thể góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Kiên Giang

PHƯƠNG ANH
(baocantho.com.vn)
Nhằm phát huy vai trò nòng cốt của kinh tế tập thể và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, những năm qua, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Kiên Giang đã tập trung phát triển nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác để định hướng nông dân có hướng đi phù hợp.
Nhiều mô hình hợp tác xã đã giúp nông dân trong tỉnh Kiên Giang vươn lên ngày càng khá giả.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng đúng hướng

Theo ông Nguyễn Văn Thế, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang, sau khi Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể được ban hành, các nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, HTX gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện; nhiều HTX được thành lập mới và hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; nông - lâm - thủy sản phát triển tương đối toàn diện, tốc độ tăng trưởng khá cao cả về năng suất, chất lượng và hiệu quả; các chương trình, dự án kinh tế động lực được xác định chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả quan trọng. Ðến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 153 HTX, 2.228 tổ hợp tác; tạo việc làm cho hơn 12.600 lao động.

Ðến nay, tỉnh Kiên Giang đã xây dựng trên 100 mô hình sản xuất, bao gồm: mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, mô hình nâng cao năng suất. Mô hình ứng dụng công nghệ cao dần được hình thành, sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa. Công tác bảo vệ môi trường nông thôn có bước đột phá lớn, nhất là vấn đề rác thải ở khu dân cư và cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp. Ðến cuối năm 2021 thu nhập bình quân khu vực nông thôn ước đạt trên 50 triệu đồng/người năm, tăng 3,9 lần so với năm 2002.

Kiên Giang đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang cây trồng khác và kết hợp nuôi thủy sản được 32.864ha. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với từng tiểu vùng sinh thái và điều kiện tự nhiên đã mang lại hiệu quả cao hơn, đồng thời tăng cường chuyển đổi cơ cấu giống, ứng dụng khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa để tăng năng suất, chất lượng và giảm chi phí sản xuất. Tỉnh đã giảm dần diện tích lúa vụ 3 còn 78.674ha, giảm 20.160ha so với thời điểm chưa tái cơ cấu nông nghiệp. Diện tích lúa chất lượng cao tăng từ 438.626ha lên 520.243ha, tăng 81.617ha. Sản lượng lúa năm 2021 đạt hơn 4,5 triệu tấn, vượt 4,98% so với kế hoạch.

Dịch chuyển cơ cấu kinh tế nông nghiệp, Kiên Giang đã đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất, nhằm giảm tổn thất, giảm giá thành, nâng cao sản lượng và chất lượng nông sản. Năm 2002 tỉnh chưa có trạm bơm điện, đến năm 2021 đã hỗ trợ 1.182 trạm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; trong sản xuất đã cơ bản cơ giới hóa trên 98%, máy phun xịt thuốc, bón phân, cấy lúa là 30.888 cái đảm bảo phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Ðối với trồng rau màu và cây ăn trái, đã nâng từ 18.029ha lên 22.900ha, tăng 4.871ha, diện tích tăng phần lớn do cải tạo vườn tạp và chuyển đổi đất kém hiệu quả. Cây ăn trái phát triển ngày càng ổn định, mang lại nguồn thu nhập khá cho nhà vườn với nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

Kiên Giang còn chú trọng phát triển ngành thủy sản tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển nhanh hình thức nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp. Ðến năm 2021 có 3.200ha, tăng 1.068ha, tăng 50,1% về diện tích và tăng 86,9% về sản lượng. Nuôi cá lồng bè tăng 70,8% về số lồng và tăng 86,7% về sản lượng. Diện tích trồng lúa chuyển sang mô hình tôm - lúa đến năm 2021 tăng 28,4% về diện tích và tăng 50,6% về sản lượng. Việc chuyển đổi diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang mô hình tôm - lúa đã mang lại hiệu quả cho người sản xuất, từ thu nhập bình quân khoảng 50 triệu đồng/ha, tăng lên từ 100 - 130 triệu đồng/ha.

Hiệu quả mô hình kinh tế tập thể

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Dũng cho biết, trong tổng số 153 HTX, trong đó có 52 HTX hoạt động tiêu biểu theo tiêu chí “tổ chức sản xuất” của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Theo đó, các HTX trong lĩnh vực xây dựng, thương mại dịch vụ và lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp đã hình thành một số HTX có cách làm hay, khởi nghiệp sáng tạo, tận dụng nguyên liệu sẵn có tại địa phương, phát huy nghề truyền thống sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ đan đệm bàng, đan lục bình, mây tre đan, sản xuất rượu và các loại bánh truyền thống của địa phương, trong đó sản phẩm của 8 HTX tiểu thủ công nghiệp được cấp chứng nhận OCOP. Từ đó, hiệu quả hoạt động của HTX năm 2020-2021 đều tăng so với năm 2002. Doanh thu bình quân của HTX đạt trên 8,1 tỉ đồng/năm/HTX; thu nhập bình quân của thành viên đạt 56 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân của lao động đạt 51 triệu đồng/người/năm.

HTX đã đóng góp đáng kể trong kết quả của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các HTX có vai trò quan trọng đối với các phong trào, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, trong 19 tiêu chí, HTX đã tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp 9 tiêu chí, đã tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, làm nòng cốt trong thực hiện giảm nghèo hiệu quả ở địa phương.

Nhiều HTX năng động, sáng tạo, nhanh chóng thích nghi với cơ chế thị trường, liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế để mang lại hiệu quả kinh tế cao, tham gia xây dựng hệ thống giao thông nông thôn và thủy lợi... giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, góp phần vào phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị địa phương. Ðến nay, tỉnh Kiên Giang có 90/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 huyện được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Theo ông Trần Thanh Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX Kiên Giang, phát triển kinh tế tập thể, HTX trong tỉnh bên cạnh thuận lợi, có không ít khó khăn, thách thức, vì vậy thời gian tới tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, HTX; tổng kết các mô hình phát triển kinh tế tập thể, HTX hoạt động hiệu quả sản xuất gắn với chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh để nhân rộng; ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại để tăng cường liên kết, tư vấn, cung ứng dịch vụ cho thành viên, thành lập các câu lạc bộ hợp tác xã chuyên ngành để tập hợp và liên kết với nhau.

Liên minh HTX Kiên Giang và các thành viên phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX tiếp tục đổi mới, quyết tâm khắc phục khó khăn, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí, chung sức, chung lòng, tương trợ, hợp tác cùng nhau ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Kiên Giang ngày càng giàu mạnh.

Tags

Bình luận

Xem nhiều

Nổi bật
Được quan tâm


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất