, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 01/12/2022, 17:00

Kinh tế tập thể góp phần xây dựng Nông thôn mới

BÙI TÙNG
(baolongan.vn)
Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp có vai trò hết sức quan trọng trong việc cơ cấu lại sản xuất, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
Hợp tác xã góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Thông tin từ Liên minh HTX tỉnh Long An, hiện toàn tỉnh có 292 HTX. Với các hoạt động hỗ trợ, tư vấn tích cực từ Liên minh HTX tỉnh, các HTX ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động và có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế nông thôn, tạo thu nhập ổn định cho các thành viên và người lao động. Chất lượng cuộc sống của các hộ thành viên HTX từng bước được cải thiện, hỗ trợ nhau trong sản xuất, phát triển kinh tế hộ. Điều này góp phần ổn định trật tự xã hội và giảm nghèo tại địa phương. Nhờ đó, số lượng xã đạt tiêu chí 13 tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới khá cao.

Theo Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh HTX tỉnh - Trần Hoài Bảo, những năm qua, kinh tế tập thể ngày càng đi vào chiều sâu, các HTX quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Bên cạnh đó, các HTX đã xây dựng các chuỗi giá trị có sự liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, góp phần quan trọng trong giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, trong thực tế, các HTX phát triển về số lượng nhưng chất lượng, hiệu quả hoạt động còn nhiều khó khăn, yếu kém, chưa thật bền vững, quy mô nhỏ; một số HTX hoạt động hiệu quả không cao; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực điều hành của quản lý HTX còn yếu, hầu hết chưa qua đào tạo trường lớp cơ bản, chưa năng động, sáng tạo trong đổi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để phục vụ tốt nhu cầu phát triển sản xuất của thành viên.

“Thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh sẽ củng cố và phát triển đa dạng hình thức kinh tế hợp tác trong các lĩnh vực, địa bàn khi có đủ điều kiện, định hướng phát triển nâng lên thành lập HTX. Tập trung củng cố các HTX hoạt động trung bình và yếu. Có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ các HTX nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động; mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tăng dần quy mô và phạm vi hoạt động; liên doanh, liên kết giữa các HTX với nhau và giữa HTX với doanh nghiệp để cùng phát triển.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích phát triển các HTX phục vụ cộng đồng dân cư ở nông thôn. Chú trọng xây dựng nhiều mô hình HTX kiểu mới, hoạt động hiệu quả, qua đó thực hiện tốt tiêu chí 13 trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025” - ông Trần Hoài Bảo cho biết thêm.

Tags

Bình luận

Xem nhiều

Nổi bật
Được quan tâm


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất