, //, :: GTM+7

Lâm Đồng: Lạc Dương nỗ lực xây dựng huyện nông thôn mới

VIỆT HÙNG
(baolamdong.vn)

Với tinh thần xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) đảm bảo tính hiệu quả, thực chất, không chạy theo thành tích; Lạc Dương đã chấp nhận lùi thời gian phấn đấu đến năm 2023 trở thành huyện NTM thay vì năm 2020 như kế hoạch đề ra trước đó. Hiện địa phương đang nỗ lực với những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để “về đích” huyện NTM.

Huyện Lạc Dương tiếp tục nâng cấp các tuyến đường giao thông để đáp ứng các tiêu chí huyện nông thôn mới

Tập trung mọi nguồn lực cho xã “về sau”

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Lạc Dương đã đạt được những kết quả khả quan, tạo tiền đề phát triển xây dựng NTM trên địa bàn. Đến hết năm 2020, toàn huyện có 4/5 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, còn lại xã Đưng K’Nớ đạt 15/19 tiêu chí xây dựng NTM. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện nói chung và xã Đưng K’Nớ nói riêng vẫn còn có những khó khăn, tồn tại, hạn chế. Trong đó, kinh phí huy động từ đóng góp của Nhân dân và các nguồn lực của địa phương để xây dựng NTM còn thấp; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tuy được quan tâm đầu tư xây dựng nhưng còn thiếu đồng bộ và chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của người dân; nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung, phương pháp triển khai xây dựng NTM còn chưa đúng, còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước; tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng NTM ở một số địa phương, đơn vị còn chưa cao… 

Theo kế hoạch xây dựng huyện Lạc Dương đạt chuẩn NTM mới UBND huyện, mục tiêu trước mắt phấn đấu trong năm 2021 xã Đưng K’Nớ được công nhận đạt chuẩn NTM. Do đó, huyện đã tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ xã hoàn thành các tiêu chí để về đích NTM. Tổng nguồn vốn NTM phân bổ năm 2021 và chuyển nguồn là 29,5 tỷ đồng; trong đó, riêng địa bàn xã Đưng K’Nớ được ưu tiên phân bổ 8,3 tỷ đồng. Với nguồn vốn đầu tư của nhà nước, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân, đến nay, xã Đưng K’Nớ cơ bản đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định.

Nỗ lực hoàn thành các tiêu chí

Mục tiêu năm 2021 xã Đưng K’Nớ đạt chuẩn NTM cơ bản đã đạt. Huyện Lạc Dương tiếp tục phấn đấu đến năm 2022 cơ bản hoàn thành các tiêu chí của huyện NTM để đến năm 2023 trở thành huyện NTM. Đối với tiêu chí huyện NTM, kết quả tự đánh giá 9 tiêu chí của huyện Lạc Dương hiện đạt 7/9 tiêu chí, còn lại 2 tiêu chí chưa đạt gồm Giao thông và Môi trường. 

Theo lãnh đạo UBND huyện Lạc Dương, trong kế hoạch thực hiện các tiêu chí huyện NTM, địa phương đã lập quy hoạch xây dựng huyện NTM giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, đặc biệt quan tâm đáp ứng các yêu cầu về giao thông như xây dựng, hoàn thiện tuyến đường huyện chưa được cứng hóa; đồng thời, tiếp tục nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, đường vào khu sản xuất tại các xã, thị trấn. Bên cạnh đó, tập trung các giải pháp bảo vệ và phát triển môi trường nông thôn như xây dựng và hoàn thiện lò đốt rác thải tập trung tại xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương; tập trung công tác truyền thông, tuyên tuyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường ở nông thôn; vận động Nhân dân đóng góp công sức xây dựng và nâng cấp các công trình hợp vệ sinh, bố trí chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, xa khu dân cư; tuyên truyền vận động người dân thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đúng nơi quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng vận chuyển và xử lý; nâng cao nhận thức của cộng đồng, đưa kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu vào chương trình giáo dục.

Để làm được điều này, huyện Lạc Dương đã đề ra nhiều giải pháp phù hợp với tình hình địa phương. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về xây dựng NTM bằng việc đổi mới hình thức, đi vào chiều sâu bằng những con người thật, việc thật, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý; nâng cao chất lượng các hạng mục hạ tầng; phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất; phát triển giáo dục, y tế, văn hóa xã hội. Đặc biệt, đối với môi trường, phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư, nhà ở, tạo cảnh quan không gian nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; đầu tư, hoàn thiện các hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ cho công tác thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường đặc biệt là thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng…

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành huyện và các xã trong thực hiện xây dựng NTM. Phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các phong trào xây dựng NTM. Từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực tham gia hưởng ứng bằng những nội dung, hành động cụ thể, sát với tình hình thực tế và theo chức năng của đơn vị mình. Ưu tiên phân bổ nguồn lực và cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù để huyện Lạc Dương hoàn thành các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ đề ra.

Widget 'Chân trang - Nông thôn mới'

Tags

Bình luận

Xem nhiều
Mong muốn tìm được cây trồng phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế, thời gian qua, nông dân ở các địa phương đã nhạy bén trong tìm hiểu, chọn lựa những giống cây trồng mới để canh tác.

Nổi bật
Được quan tâm

Ngày 14/04/2022, hình vẽ tượng trưng của Hang Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới tại Quảng Bình đã được vinh danh trên Google tìm kiếm tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Đây là một trong số ít lần trong lịch sử Google Doodle mà một địa danh cụ thể ở Việt Nam được chọn để hiển thị.
6

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất