, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 05/09/2022, 14:59

Lợi nhuận doanh nghiệp của đại gia Đặng Thành Tâm “bốc hơi” hơn 2.200 tỷ sau kiểm toán

Trung Kiên
Trái ngược với khoản lãi gần 2.500 tỷ đồng trên báo cáo tự lập, lợi nhuận của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc do đại gia Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị đã “bốc hơi” hơn 2.200 tỷ đồng trong báo cáo kiểm toán.

Trong báo cáo tài chính quý 2 và 6 tháng đầu năm được Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC) do đại gia Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị tự công bố cho biết trong nửa đầu năm 2022, KCB ghi nhận hơn 2.456 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tuy nhiên, báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2022 sau kiểm toán của KBC do Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (EY) thực hiện cho thấy một số chỉ tiêu đã thay đổi so với báo cáo tự lập hợp nhất 6 tháng đầu năm.

Cụ thể, phần lợi nhuận khác đã soát xét chỉ ghi nhận 14 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập là 2.412 tỷ đồng tương đương mức giảm tới 99%. Điều này dẫn tới lợi nhuận sau thuế đã kiểm toán chỉ còn hơn 200 tỷ đồng, giảm gần 92% so với con số 2.456 tỷ đồng trên báo cáo công bố trước đó.

Lợi nhuận của KBC do đại gia Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch giảm hơn 2.250 tỷ đồng sau kiểm toán

Sự chênh lệch chủ yếu là trên báo cáo tự lập, KBC ghi nhận phát sinh giá trị đầu tư của CTCP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng số tiền 2.493 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo kiểm toán, con số này chỉ hơn 267 tỷ đồng.

Giải trình về khoản chênh lệch này, KBC cho biết do trên báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2022 tự lập Công ty đang kế toán ban đầu tạm thời thu nhập từ chênh lệch giữa phần sở hữu trong tài sản thuần của bên bị mua và giá phí hợp nhất kinh doanh từ giao dịch tăng tỷ lệ sở hữu lên 48% với CTCP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng theo chuẩn mực kế toán số 11 – Hợp nhất kinh doanh và chuẩn mực kế toán số 07 – Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết và các quy định có liên quan khác.

“Khoản ghi nhận kế toán ban đầu tạm thời này được công ty ước tính thận trọng dựa trên các báo cáo tư vấn thẩm định độc lập. Theo các báo cáo này, giá trị hợp lý tài sản thuần của CTCP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng ước tính thận trọng là khoảng 4.805.111 triệu đồng”, văn bản giải trình của KBC ghi.

Tuy nhiên, theo Công văn ngày 29/8/2022 của công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (E&Y), theo yêu cầu của chuẩn mực soát xét thông tin tài chính giữa niên độ, EY đang tích cực làm việc với đơn vị tư vấn định giá để soát xét báo cáo định giá nêu trên. Tuy nhiên, do số lượng lớn các tài sản là bất động sản và tính phức tạp của việc định giá các bất động sản này, hiện nay, công việc soát xét của EY đối với các báo cáo định giá nêu trên chưa được hoàn tất.

Đơn vị kiểm toán cũng nêu ý kiến nhấn mạnh về việc kế toán ban đầu của giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng đang được xác định tạm thời trên báo cáo hợp nhất giữa niên độ dựa trên giá trị sổ sách của tài sản thuần của công ty này tại ngày mua.   

Bình luận

Xem nhiều

Nổi bật
Được quan tâm


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất