Chương trình Khách mời: Câu chuyện giải cứu nông sản - Nông Thôn Việt

Chương trình Khách mời: Câu chuyện giải cứu nông sản

Thứ Ba, 04/05/2021, 16:37 [GMT+7]

Giải cứu nông sản là một việc làm ít nhiều giúp người nông dân một nắng hai sương khi sản phẩm họ làm ra không tiêu thụ được hoặc bị mất giá trầm trọng. Liên quan đến chủ đề này, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An đã có buổi trao đổi với Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NNPTNT), nguyên Thứ trưởng Bộ NNPTNT Hồ Xuân Hùng, một chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp.

Nguyên nhân, thực trạng và các giải pháp hỗ trợ người nông dân để giúp họ giải bài toán được mùa mất giá, được giá mất mùa đã được ông Hồ Xuân Hùng chia sẻ trong chương trình này. Chương trình cũng mang đến cái nhìn đa dạng, tâm tư, nguyện vọng của người nông dân trong tình trạng đầu ra sản phẩm nông sản bấp bênh, không ổn định...

Vấn đề đặt ra là chúng ta tiếp tục: "Giải cứu nông sản hay giải cứu tư duy?" để phát triển một nền nông nghiệp bền vững hơn.

;
.
.
.
.