Những lưu ý khi xuất khẩu tôm đi Hoa Kỳ - Nông Thôn Việt

Những lưu ý khi xuất khẩu tôm đi Hoa Kỳ

Thứ Bảy, 08/12/2018, 11:26 [GMT+7]

Theo Tổng cục Thủy sản, từ ngày 31.12.2018, tất cả tôm nhập khẩu vào Hoa Kỳ phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của Chương trình Giám sát nhập khẩu thủy hải sản nhập khẩu vào Hoa Kỳ (SIMP). Trước đó, kể từ 01.01.2018, Hoa Kỳ đã triển khai chương trình giám sát việc khai thác và nhập khẩu đối với 11/13 loài thủy hải sản nhập khẩu vào nước này (tôm và bào ngư nằm ngoài đối tượng giám sát); nhằm chống lại các hoạt động đánh bắt bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) và gian lận thương mại thủy sản.

Hình minh họa (Nguồn: Internet)
Hình minh họa (Nguồn: Internet)

Chương trình SIMP áp dụng với các lô hàng hải sản vào Hoa Kỳ từ nước ngoài, bao gồm cả việc nhập khẩu tại nước khác. Theo Chương trình SIMP, nhà nhập khẩu trong hồ sơ phải thường trú ở Hoa Kỳ và có giấy phép thương mại thủy sản quốc tế hiện hành.

Ngoài ra, có hai loại thông tin truy xuất nguồn gốc bắt buộc phải có là: thông tin về thu hoạch và cập bờ phải được báo cáo bằng điện tử, tại thời điểm nhập khẩu thông qua Hệ thống dữ liệu thương mại quốc tế (ITDS) và hồ sơ chuỗi hành trình. Hồ sơ chuỗi hành trình là tài liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ lúc thu hoạch đến điểm nhập cảng Hoa Kỳ, phải được nhà nhập khẩu lưu giữ trong 2 năm và có thể được yêu cầu xuất trình khi kiểm tra.

Để chủ động cho việc xuất khẩu, doanh nghiệp cần phối hợp với nhà nhập khẩu để thu thập đầy đủ các dữ liệu yêu cầu cho việc tuân thủ SIMP, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ.

Thùy Dung

;
.
.
.
.