Chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn - Nông Thôn Việt

Chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn

Thứ Tư, 10/12/2014, 08:50 [GMT+7]

Sau nhiều năm xây dựng nông thôn mới, đến nay, không thể phủ nhận là bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi mới. Đường sá, cầu cống, điện đóm, trường học, trạm xá... đều được chú trọng xây dựng. Chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn nói chung và nông dân nói riêng đã được cải thiện, nâng lên rõ rệt. Tuy vậy, điều làm chúng tôi lo lắng là mặc dù đã được tập trung nguồn lực như thế, nhưng theo thống kê vẫn còn đến khoảng 70% hộ nghèo cả nước nằm ở nông thôn. Mức thu nhập bình quân trên đầu người ở nông thôn vẫn còn khoảng cách khá xa với cư dân đô thị. Sự chênh lệch này ngày càng rõ, và khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn. Mối nguy hại của tình trạng này đã được cảnh báo từ rất lâu. Nó dễ dàng tạo ra xung đột, dễ dẫn đến bất ổn. Đó cũng là thực trạng mà Nhà nước đã sử dụng nhiều giải pháp để ngăn ngừa. Thế nhưng cho đến nay, dường như vẫn chưa có giải pháp nào thật sự căn cơ, đột phá. Vì vậy, tôi đề nghị, trong xây dựng nông thôn mới, cần đề ra các biện pháp để làm giảm khoảng cách này. Biện pháp phải được tập trung thực hiện, chứ không thể chỉ hô hào, được chăng hay chớ!

Lê Thị Quỳ (Phong Điền, Thừa Thiên – Huế)

;
.
.
.