, //, :: GTM+7

Phát triển Nông thôn mới tiệm cận tiêu chí đô thị

THIỆN TÂM
(baochinhphu.vn)

Năm 2018, Gia Lâm (Hà Nội) đạt chuẩn huyện Nông thôn mới (NTM) và ngay sau đó đã bắt tay ngay vào giai đoạn xây dựng NTM nâng cao gắn với phát triển đô thị.

 

Huyện Gia Lâm có nhiều vùng sản xuất chuyên canh cho thu nhập cao. Ảnh: Thiện Tâm
Huyện Gia Lâm có nhiều vùng sản xuất chuyên canh cho thu nhập cao. Ảnh: Thiện Tâm

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Anh Quân, Chủ tịch UBND, Bí thư huyện Gia Lâm cho biết, năm 2018, huyện Gia Lâm đã đạt chuẩn huyện NTM, đây là bước đệm có tính chất bước ngoặt và tạo đột phá, khẳng định sức mạnh, sự cố gắng, nỗ lực của huyện trong việc thực hiện Chương trình 02/CTr-TU của Thành ủy. Năm 2019, sau khi rà soát, toàn huyện có 2/20 xã là Yên Viên và Phù Đổng cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và đã được Thành phố thẩm định, họp thông qua Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố. Ngoài ra có 4 xã đạt 11-13 tiêu chí, đạt từ 90 điểm trở lên (Dương Xá, Cổ Bi, Đa Tốn, Bát Tràng); 10 xã đạt 9-11 tiêu chí, đạt từ 85-90 điểm và 4 xã đạt 9-10 tiêu chí, đạt 80-85 điểm.

Với những kết quả đạt được, năm 2020, Gia Lâm phấn đấu có thêm 2 xã là Bát Tràng và Dương Xá được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hằng năm, mỗi xã sẽ tăng thêm 1-2 tiêu chí đạt chuẩn trở lên. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của huyện hiện nay là vẫn còn 11 xã đạt từ 9 đến 10 tiêu chí, trong đó chủ yếu là 10 xã chưa đạt tiêu chí thu nhập; 6 xã chưa đạt tiêu chí trường học; chưa hình thành liên kết chuỗi trong sản xuất và hợp tác xã hoạt động chưa hiệu quả...

Vì vậy, để xây dựng NTM nâng cao, việc đẩy mạnh tuyên truyền và vận động nhân dân tự giác tham gia, chung tay thực hiện là hết sức cần thiết. Sự vào cuộc của nhân dân để duy trì tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới và phát triển tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao gắn với duy trì, thực hiện thường xuyên năm trật tự và văn minh đô thị, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào các vùng sản xuất tập trung. Vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, để triển khai thực hiện các nội dung hoàn thiện nâng cao chất lượng các tiêu chí tại 20 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Gia Lâm luôn bám đích cuối cùng là nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Năm 2019, thu nhập bình quân trên địa bàn huyện đạt 55,4 triệu đồng/người/năm; 10/20 xã đạt tiêu chí thu nhập từ 54 triệu đồng/người/năm trở lên. Đồng thời duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí này huyện sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Trong đó tập trung đẩy mạnh phát triển các làng nghề truyền thống gốm sứ Bát Tràng, Kim Lan, dát vàng bạc quỳ Kiêu Kỵ; thuốc nam thuốc bắc Ninh Hiệp; đầu tư cải tạo nâng cấp, sắp xếp, đổi mới mô hình quản lý các chợ… Nhất là đối với 10 xã nông nghiệp ổn định; tạo điều kiện, cơ chế hoạt động thuận lợi cho doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trên địa bàn hoạt động hiệu quả.

Theo kế hoạch hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 62,5 triệu đồng/người/năm; 10/20 xã hoàn thành tiêu chí thu nhập, đạt từ 60 triệu đồng/người/năm trở lên, gồm: Đa Tốn, Yên Viên, Bát Tràng, Đình Xuyên, Kim Lan, Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đặng Xá, Phù Đổng, Ninh Hiệp.

Trong năm 2019, toàn huyện đã không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo còn 876 hộ. Để duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí này, huyện tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; giảm dần khoảng cách chênh lệch về đời sống của người dân giữa thị trấn và nông thôn, không phát sinh hộ nghèo, tránh tái nghèo. Hỗ trợ tạo điều kiện cho hộ cận nghèo tự lực vươn lên phát triển kinh tế, có việc làm tăng thu nhập, cải thiện đời sống và thụ hưởng một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản. Phấn đấu đến hết năm 2020 huyện không có hộ nghèo, giảm 200 hộ cận nghèo, đưa tỷ lệ cận nghèo từ 1,16% xuống 0,8%.

Ngoài ra, để thực hiện chỉ đạo của Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Các huyện sắp tới lên quận cần đưa xây dựng NTM tiệm cận với các tiêu chí đô thị. Vì vậy, theo ông Lê Anh Quân, huyện Gia Lâm đặt ra mục tiêu xây dựng huyện NTM theo hướng đồng bộ kết cấu hạ tầng khung, xây dựng NTM theo hướng phát triển đô thị và bảo vệ môi trường.

Đồng thời thực hiện các giải pháp để đạt các chỉ số về phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đáp ứng tiêu chuẩn đơn vị hành chính quận theo lộ trình Đề án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thành lập quận vào năm 2020 khi được Thành phố phê duyệt. Tập trung tối đa các nguồn lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu tại 20 xã; gắn với các giải pháp để đạt chỉ số đáp ứng tiêu chuẩn đơn vị hành chính phường.

Bên cạnh đó, huyện cũng triển khai lập và trình thẩm định, lấy ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi nhiệm vụ quy hoạch chung, đồ án quy hoạch chung các xã, đồ án quy hoạch chi tiết điểm dân cư khu vực nông thôn của 8 xã: Trung Mầu, Lệ Chi, Kim Sơn, Dương Quang, Phú Thị, Cổ Bi, Đặng Xá, Dương Xá. Chú trọng phát triển các làng nghề truyền thống, như: Gốm sứ Bát Tràng, Kim Lan; dát quỳ vàng Kiêu Kỵ; thuốc Nam, thuốc Bắc Ninh Hiệp.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát động và xây dựng kế hoạch tuyên truyền về “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, duy trì các phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM. Đối với 2 xã (Phù Đổng, Yên Viên), xây dựng Kế hoạch duy trì các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và phấn đấu đạt các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định tại Quyết định 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 283/HD-SNN của Sở NN&PTNT về phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020.

Theo THIỆN TÂM (baochinhphu.vn)

Bình luận

Xem nhiều

Cho đến nay, kiến thức về y học trong các tác phẩm nổi tiếng của danh y Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãn Ông vẫn được biên soạn, xuất bản và trở thành nguồn tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu và thực hành chữa bệnh bằng thuốc Nam trong cả nước.Từ nguồn kinh phí của Trung tâm Khuyến nông An Giang, Trạm Khuyến nông TP. Long Xuyên đã hỗ trợ xây dựng mô hình “Nuôi cá mè hôi trong ao đất” cho ông Ngô Bá Tùng (xã Mỹ Hòa Hưng). Mô hình bước đầu đã giúp nông dân thay đổi tư duy, tập quán canh tác, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để đạt hiệu quả kinh tế cao.

Được quan tâm

LAN VI - 28/06/2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho cán bộ, nhân viên yên tâm công tác, cũng như đảm bảo an toàn cho khách hàng khi đến giao dịch, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ cán bộ nhân viên thuộc Hội sở chính và các chi nhánh/phòng giao dịch tại khu vực Hà Nội tiêm vaccine phòng Covid-19.

Trong những năm gần đây nhu cầu kết nối, xúc tiến thương mại của cộng đồng doanh nghiệp (DN) trên các nền tảng số hóa ngày càng phát triển. Bởi vậy các ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước nói chung, tại TP.HCM nói riêng đang tập trung đầu tư cho các nền tảng kết nối DN xuyên biên giới.
Nổi bật


Ngày nay, bánh căn đã hiện diện ở nhiều nơi tại Sài Gòn và hầu hết các quán đều ghi rõ dấu chỉ địa phương như bánh căn Nha Trang hoặc bánh căn Phan Rang, Phan Thiết… Khách người xứ nào cứ tìm đến đúng quán ấy mà thưởng thức hương vị quê xưa.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất