, //, :: GTM+7

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ NÔNG THÔN VIỆT

Tài khoản đăng nhập Tạp chí điện tử Nông thôn Việt (sau đây gọi là ‘tài khoản’) được thiết lập nhằm cung cấp cho bạn đọc công cụ tiện ích quản lý lịch sử truy cập trang nongthonviet.com.vn, thông tin cá nhân chia sẻ với cộng đồng, các hoạt động tương tác khác với Tạp chí điện tử Nông thôn Việt. Việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam nói chung và quy định riêng tại văn bản này (sau đây gọi là ‘Quy định’).

1. Điều khoản chung

  1. Bằng việc đăng ký sử dụng tài khoản Tạp chí điện tử Nông thôn Việt, Người Đăng Ký mặc nhiên được coi là đồng ý với toàn bộ các điều khoản của Quy định.
  2. Nội dung của Quy định có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Tạp chí điện tử Nông thôn Việt khuyến khích Người Đăng Ký thường xuyên cập nhật những thay đổi của Quy định mỗi lần truy cập mới.

2. Điều khoản đăng ký

Người Đăng Ký có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác những thông tin dùng để đăng ký tài khoản của mình. Tạp chí điện tử Nông thôn Việt có quyền tạm khóa hoặc đình chỉ việc sử dụng tài khoản của Người Đăng Ký mà không cần thông báo cũng như không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào trong trường hợp phát hiện có thông tin không chính xác, thiếu trung thực. Người Đăng Ký cam đoan thực hiện trong khả năng tốt nhất các biện pháp bảo mật tài khoản của mình. Trong bất cứ trường hợp nào, Người Đăng Ký phải chịu trách nhiệm cho tất cả những hành động có liên quan đến việc sử dụng mật khẩu của mình trên hệ thống.

Quy trình đăng ký như sau:

Bước 1: Người dùng truy cập vào nongthonviet.com.vn, chọn vào ô Đăng ký tại góc phải màn hình.

Bước 2: Người dùng nhập các thông tin cá nhân bắt buộc theo yêu cầu.

Bước 3: Sau khi người dùng hoàn thành việc khai báo thông tin, hệ thống sẽ gửi email đến địa chỉ hộp thư điện tử người dùng đã đăng ký để xác thực thông tin và việc sử dụng dịch vụ của người dùng

Bước 4: Người dùng kích hoạt tài khoản theo email hướng dẫn của hệ thống. Hoàn thành thao tác này, người dùng đã chính thức trở thành thành viên của Tạp chí điện tử Nông thôn Việt và được sử dụng mọi tiện ích trên trang nongthonviet.com.vn

Trong quá trình sử dụng các dịch vụ của trang nongthonviet.com.vn, trường hợp thành viên có nhu cầu thay đổi các thông tin cá nhân đã đăng ký, người dùng đăng nhập hệ thống và chọn chức năng quản lý thông tin cá nhân để thực hiện việc sửa đổi và cập nhật thông tin theo nhu cầu của mình.

3. Quyền và trách nhiệm của người đăng ký tài khoản Tạp chí điện tử Nông thôn Việt

3.1. Quyền lợi của Người đăng ký

▪ Được sử dụng dịch vụ của trang nongthonviet.com.vn trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật, bao gồm những dịch vụ sau: các thông tin thể hiện trên trang Web dưới dạng văn bản, hình ảnh, cơ sở dữ liệu, các thông báo hoặc thông điệp quản lý; chia sẻ, trao đổi dữ liệu; và các dịch vụ khác (gọi chung là “Dịch Vụ”). Những quyền lợi sử dụng dịch vụ của Tạp chí điện tử Nông thôn Việt còn bao gồm cả các bản cập nhật hoặc nâng cấp, các đặc tính hoặc thuộc tính mới của Dịch Vụ, hoặc các dịch vụ mới do Tạp chí điện tử Nông thôn Việt cung cấp.

▪ Được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật: Khi sử dụng dịch vụ của Tạp chí điện tử Nông thôn Việt, điều đó đồng nghĩa với việc mọi thông tin cá nhân, riêng tư của Người Sử Dụng được bảo vệ bằng toàn bộ hệ thống kỹ thuật, các phần mềm và quy trình quản lý an toàn, an ninh thông tin của Tạp chí điện tử Nông thôn Việt, ngăn chặn sự truy nhập bất hợp pháp.

▪ Tạp chí điện tử Nông thôn Việt luôn đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ Người Sử Dụng trong mọi trường hợp. Như vậy, Người Sử Dụng được quyền yêu cầu Tạp chí điện tử Nông thôn Việt hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc, khó khăn khi sử dụng dịch vụ; Yêu cầu hỗ trợ, ngăn chặn quyền truy cập bất hợp pháp của bên thứ 3, nếu nghi ngờ mật khẩu của mình đã bị lộ,…

3.2. Trách nhiệm của Người đăng ký

▪ Cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký, và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này.

▪ Chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập, và trách nhiệm của việc đăng nhập bằng mật khẩu của bạn, do hoặc không do bạn trực tiếp đăng nhập. Tạp chí điện tử Nông thôn Việt không chịu trách nhiệm trong trường hợp người dùng tiết lộ, chia sẻ mật khẩu cho bên thứ ba hoặc không thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo mật thông tin khi truy nhập và sử dụng các dịch vụ trên môi trường internet. Người Đăng Ký thông báo ngay cho Tạp chí điện tử Nông thôn Việt bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của Người Đăng Ký...

▪ Không sử dụng Dịch vụ vào các mục đích phi pháp, bị cấm theo quy định của pháp luật hoặc vi phạm các quyền hợp pháp, của người khác...

▪ Không được sử dụng tài khoản để gửi hoặc truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào như thư rác hay tin nhắn rác...

4. Quyền và trách nhiệm của Tạp chí điện tử Nông thôn Việt

4.1. Quyền của Tạp chí điện tử Nông thôn Việt

▪ Được quyền thiết lập biện pháp kỹ thuật và quy trình quản lý hệ thống tài khoản theo khả năng hiện có. Được quyền yêu cầu Người Đăng Ký tuân thủ nội dung của Quy định.

▪ Được quyền thu thập, lưu trữ các thông tin của Người Đăng Ký nhằm phục vụ mục đích điều hành và phát triển hệ thống theo nhu cầu của Tạp chí điện tử Nông thôn Việt, phù hợp các quy định của pháp luật.

▪ Được quyền cung cấp thông tin của Người Đăng ký cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần thông báo hoặc xin ý kiến trước trong các trường hợp do pháp luật quy định.

▪ Được quyền kiểm duyệt, ngăn chặn, loại bỏ những nội dung không phù hợp theo quy định của pháp luật, quy định của Tạp chí điện tử Nông thôn Việt.

4.2. Trách nhiệm của Tạp chí điện tử Nông thôn Việt

▪ Công khai Quy định sử dụng tài khoản đăng nhập Tạp chí điện tử Nông thôn Việt trên trang chủ của website nongthonviet.com.vn

▪ Thiết lập hệ thống kỹ thuật, phần mềm, quy trình đảm bảo an toàn, an ninh cho Tạp chí điện tử Nông thôn Việt; bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của Người Đăng Ký.

▪ Tạp chí điện tử Nông thôn Việt cam kết thu thập, sử dụng thông tin của Người Đăng Ký vì mục đích điều hành quản trị hệ thống, không cung cấp cho bên thứ ba trừ trường hợp cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

▪ Bảo đảm quyền quyết định của Người Đăng Ký trong việc cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

▪ Hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc, khó khăn cho Người Đăng Ký; giải quyết yêu cầu hỗ trợ, ngăn chặn quyền truy cập bất hợp pháp của bên thứ 3, nếu nghi ngờ mật khẩu của mình đã bị lộ, hoặc ngăn chặn loại bỏ hành vi, nội dung ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của cá nhân, tổ chức khác,…

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi.

Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào về bạn mà bạn có thể được nhận dạng hoặc có thể nhận dạng được. Điều này có thể bao gồm các thông tin như:

Tên, ngày sinh, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, số điện thoại, số điện thoại di động, chi tiết tài chính, chẳng hạn như thẻ thanh toán mà bạn sử dụng để mua sản phẩm…

Thông tin về thiết bị của bạn (chẳng hạn như địa chỉ IP, là mã số để xác định thiết bị của bạn có thể cung cấp thông tin về quốc gia, khu vực hoặc thành phố nơi bạn ở)

Thông tin liên quan đến cách bạn sử dụng và tương tác với các trang web, ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi.

Đôi khi các trang web và ứng dụng của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web và dịch vụ không thuộc nhóm dịch vụ của Tạp chí Nông thôn Việt. Các trang web và dịch vụ này có chính sách bảo mật của riêng họ. Nếu bạn nhấp vào liên kết đến các trang web và ứng dụng không phải của Tạp chí Nông thôn Việt, bạn nên đọc chính sách bảo mật được hiển thị trên trang web của họ.

Chúng tôi là ai và cách liên hệ với chúng tôi

Tạp chí Nông thôn Việt, lầu 10, tòa nhà số 12, Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM là đơn vị kiểm soát dữ liệu liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi chịu trách nhiệm quyết định cách thức và lý do chúng tôi giữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn muốn liên hệ trực tiếp với chúng tôi, bạn có thể tìm thấy chi tiết liên hệ của chúng tôi qua số điện thoại:  093.205.6666 - (028) 3821 1283 - Fax: (028) 3914 7286 hoặc địa chỉ email:  toasoan@nongthonviet.com.vn.

Các loại dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập về bạn

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập các trang web và ứng dụng của chúng tôi, đăng ký sản phẩm hoặc dịch vụ, đóng góp cho Tạp chí Nông thôn Việt hoặc khi bạn tương tác với chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn theo luật hiện hành. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn theo nhiều cách khác nhau:

Trực tiếp từ bạn, khi bạn đăng ký dịch vụ của chúng tôi và khi bạn duyệt các trang web của chúng tôi hoặc sử dụng các ứng dụng của chúng tôi

Dữ liệu cá nhân chúng tôi tạo ra về bạn, ví dụ: dữ liệu cá nhân mà chúng tôi sử dụng để xác thực bạn hoặc dữ liệu cá nhân ở dạng địa chỉ IP của bạn hoặc tùy chọn của bạn

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ các bên thứ ba, ví dụ: dữ liệu cá nhân giúp chúng tôi chống gian lận hoặc chúng tôi thu thập, với sự cho phép của bạn, khi bạn tương tác với các tài khoản mạng xã hội của mình

Khi bạn đăng ký tài khoản Tạp chí Nông thôn Việt trên nongthonviet.com.vn, chúng tôi thu thập:

Tên của bạn

Địa chỉ email của bạn

Các chi tiết khác như địa chỉ cư trú hoặc địa chỉ thanh toán của bạn khi bạn đăng ký thành viên hoặc đăng ký mua tạp chí

Một số dữ liệu hạn chế từ hồ sơ mạng xã hội của bạn, nếu bạn đã đăng nhập vào nongthonviet.com.vn bằng cách sử dụng chi tiết mạng xã hội của mình

Ảnh của bạn, nếu bạn thêm một bức ảnh vào trang hồ sơ của mình

Bạn có thể thay đổi hoặc xóa các chi tiết này bằng cách sử dụng chức năng cài đặt Thông tin cá nhân trong tài khoản Tạp chí Nông thôn Việt của mình.

Dữ liệu cá nhân chúng tôi tạo ra về bạn

Khi bạn đăng ký tài khoản Tạp chí Nông thôn Việt, chúng tôi chỉ định cho bạn một số ID duy nhất mà chúng tôi sử dụng để nhận dạng bạn khi bạn đăng nhập vào các dịch vụ của chúng tôi. Điều này sẽ nhận ra bạn nếu bạn đăng nhập bằng cùng một tài khoản trên một thiết bị mới hoặc thông qua một ứng dụng khác, chẳng hạn như ứng dụng Tạp chí Nông thôn Việt trên thiết bị di động.

Khi bạn sử dụng các trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie hoặc công nghệ tương tự để thu thập thêm dữ liệu, bao gồm:

Địa chỉ IP của bạn - một mã số để xác định thiết bị của bạn, cùng với quốc gia, khu vực hoặc thành phố nơi bạn ở

Thông tin về cách bạn tương tác với các dịch vụ của chúng tôi

Lịch sử duyệt web của bạn về nội dung bạn đã truy cập trên các trang web của chúng tôi, bao gồm cả cách bạn được giới thiệu đến các trang web của chúng tôi qua các trang web khác

Thông tin chi tiết về máy tính, thiết bị di động, TV, máy tính bảng hoặc các thiết bị khác của bạn, ví dụ: ID thiết bị duy nhất, nhà cung cấp hoặc ID quảng cáo duy nhất và các trình duyệt được sử dụng để truy cập nội dung của chúng tôi

Chúng tôi sẽ không thu thập các danh mục dữ liệu đặc biệt từ bạn - chẳng hạn như dữ liệu cá nhân liên quan đến chủng tộc, quan điểm chính trị, tôn giáo, sức khỏe hoặc khuynh hướng tình dục của bạn…

Sử dụng mạng xã hội của bạn để đăng nhập vào tài khoản Tạp chí Nông thôn Việt của bạn

Khi bạn đăng nhập vào các trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi bằng thông tin đăng nhập Facebook của bạn, bạn cho phép Facebook chia sẻ với chúng tôi địa chỉ email của bạn và một số khía cạnh nhất định của hồ sơ Facebook nếu bạn đã công khai những điều này trên hồ sơ Facebook của mình. Điều này chỉ bao gồm họ và tên, độ tuổi, liên kết đến hồ sơ Facebook và ảnh hồ sơ của bạn. Chúng tôi không có quyền truy cập vào các cập nhật trên hồ sơ Facebook của bạn.

Nếu bạn sử dụng chi tiết đăng nhập Google của mình, bạn cho phép Google chia sẻ dữ liệu cá nhân mà bạn đã công khai trong hồ sơ trên Google của mình. Thông tin này chỉ bao gồm họ và tên, địa chỉ email của bạn và liệu địa chỉ email của bạn đã được xác thực hay chưa, độ tuổi của bạn, liên kết đến hồ sơ trên Google của bạn và nếu có, ảnh hồ sơ của bạn.

Nếu bạn sử dụng chi tiết đăng nhập Zalo của mình, bạn cho phép Zalo chia sẻ dữ liệu cá nhân mà bạn đã công khai trong hồ sơ trên Zalo của mình. Thông tin này chỉ bao gồm họ và tên, địa chỉ email của bạn và liệu địa chỉ email của bạn đã được xác thực hay chưa, độ tuổi của bạn, liên kết đến hồ sơ trên Zalo của bạn và nếu có, ảnh hồ sơ của bạn.

Sau đó, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân này để tạo hồ sơ cho tài khoản Tạp chí Nông thôn Việt của bạn. Nếu bạn xóa ứng dụng Tạp chí Nông thôn Việt khỏi cài đặt Facebook, hoặc khỏi cài đặt Google hoặc Zalo của bạn, chúng tôi sẽ không có quyền truy cập vào dữ liệu này nữa. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ vẫn có dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nhận được khi bạn thiết lập tài khoản Tạp chí Nông thôn Việt lần đầu tiên bằng thông tin đăng nhập Facebook, Google hoặc Zalo của bạn.

Khi bạn công khai (bình luận) trên các trang web của chúng tôi

Khi bạn bình luận công khai về một bài báo trên một trong các trang web của chúng tôi, dữ liệu cá nhân bạn đăng, bao gồm tên người dùng và thông tin khác về bản thân, sẽ có thể truy cập công khai.

Dữ liệu cá nhân này có thể được xem trực tuyến và được thu thập bởi những người khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về cách những người khác sử dụng dữ liệu cá nhân này. Khi tham gia vào một cuộc thảo luận, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên tránh chia sẻ bất kỳ chi tiết cá nhân nào, bao gồm thông tin có thể được sử dụng để nhận dạng trực tiếp bạn như tên, tuổi, địa chỉ...

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nhận dạng nào mà bạn đăng trong cộng đồng trực tuyến của chúng tôi hoặc các trang công khai khác.

Cách chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân khi bạn:

Đăng ký tài khoản trên nongthonviet.com.vn

Thanh toán mua bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào khác

Tham gia các cuộc thi và khảo sát của chúng tôi

Sử dụng thiết bị di động để truy cập nội dung của chúng tôi

Truy cập và tương tác với bất kỳ trang web và ứng dụng nào của chúng tôi

Thông qua cookie và công nghệ tương tự khác

Khi bạn liên hệ với chúng tôi qua email, mạng xã hội, ứng dụng của chúng tôi hoặc các công nghệ tương tự

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua các trang web và ứng dụng của mình khi chúng tôi có lý do chính đáng và cơ sở pháp lý để làm như vậy. Chúng tôi xác định các cơ sở pháp lý dựa trên các mục đích mà chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.

Cookie và các công nghệ tương tự

Khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi hoặc khi bạn sử dụng các ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn bằng cách sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự. Cookie là một tệp nhỏ có thể được đặt trên thiết bị của bạn cho phép chúng tôi nhận ra và ghi nhớ bạn.

Chúng tôi sử dụng cookie theo nhiều cách để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi, bao gồm:

Giữ cho bạn đăng nhập

Hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi

Hiển thị cho bạn các nội dung có liên quan đến bạn

Hiển thị cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của Tạp chí Nông thôn Việt phù hợp với bạn

Làm việc với các đối tác để cung cấp cho bạn quảng cáo phù hợp

Liên hệ với chúng tôi để biết thông tin về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn hoặc nếu bạn lo lắng về cách dữ liệu cá nhân của bạn được sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Tạp chí Nông thôn Việt, lầu 10, tòa nhà số 12, Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPHCM. Hoặc, gửi email tới toasoan@nongthonviet.com.vn.

Các thay đổi đối với chính sách bảo mật này

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng các thay đổi ở đây. Nếu những thay đổi là quan trọng, chúng tôi cũng có thể chọn gửi email cho tất cả người dùng đã đăng ký của chúng tôi với các chi tiết mới