, //, :: GTM+7
radio
, //, :
Bài viết: TS NGUYỄN SĨ DŨNG - Giọng đọc: HOÀI CẨM | 11/10/2022
Radio | Cải cách để phát huy nguồn lực đất đai

Đất đai là một nguồn lực to lớn của đất nước. Vừa qua, nguồn lực này đã được phát huy một bước. Tuy nhiên, vẫn cần có những cải cách sâu rộng hơn nữa để đất đai có thể mang đến sự giàu có và thịnh vượng cho chúng ta. Vậy đâu là định hướng quan trọng cho những cải cách này?

Tags

Bình luận

Mới nhất
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất