, //, :: GTM+7
radio
, //, :
Bài viết: TS. NGUYỄN SĨ DŨNG - Giọng đọc: HOÀI CẨM | 11/11/2022
Radio | Chống tham nhũng: Vấn đề nhận thức

Khi lợi ích gắn với chức tước đã được bảo đảm một cách hợp lý, thì ham muốn phấn đấu để được công nhận cũng sẽ được kích hoạt. Các quan chức vì vậy cũng cố gắng giữ gìn sự trong sạch và danh tiếng của mình hơn...

Tags

Bình luận

Mới nhất
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất