, //, :: GTM+7
radio
, //, :
Bài viết: TS NGUYỄN QUANG NHƯ QUỲNH - Giọng đọc: HOÀI CẨM | 13/05/2022
Radio | Logistics offline quyết định thành bại online

Công nghệ số, ứng dụng công nghệ số sẽ là xương sống định hướng, tác động và thay đổi cách thức sản xuất nông nghiệp truyền thống nhằm thúc đẩy hình thành kinh tế số trong nông nghiệp bằng lộ trình chuyển đổi số toàn diện.

Tags

Bình luận

Mới nhất
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất