, //, :: GTM+7
radio
, //, :
Bài viết: PHAN TRUNG NGHĨA - Giọng đọc: HOÀI CẨM | 01/02/2023
Radio | Quà Tết của ba tôi

Đời tôi có hai việc ân hận, một là không lo được cho má tôi sung sướng lấy một ngày, hai là việc xử lý những món quà quê của ba tôi năm đó, để ông mang nỗi buồn xuống mộ.

Tags

Bình luận

Mới nhất
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất