, //, :: GTM+7
radio
, //, :
Bài viết: TRẦN VĂN TUẤN - Giọng đọc: QUY ĐẠT | 10/06/2022
Radio | Trương Chi đa truyện

Ngày xưa, xưa lắm rồi. Ở vùng thượng nguồn sông Cả, núi rừng trùng điệp. Người trong vùng kể rằng Trương Chi sinh ra trên núi Đầu Rùa. Như một con ếch ương to đùng nhảy ra khỏi bụng mẹ. Khóc to lắm. Vang rền khắp núi rừng. Trương chạy nhảy suốt ngày.

Bình luận

Mới nhất
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất