, //, :: GTM+7
radio
, //, :
Bài viết: AN VIÊN - Giọng đọc: HOÀI CẨM | 09/10/2022
Radio| Tình nghĩa xóm giềng

Xưa ông bà ta đã nói rồi “Bầu ơi thương lấy bí cùng…”, rồi thì “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ…”, “Lá lành đùm lá rách”, như thế mới là xóm giềng. Con người sống với nhau cần có chữ tình như thế mới đáng quý...

Tags

Bình luận

Mới nhất
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất