, //, :: GTM+7
radio
, //, :
Bài viết: VŨ TRỌNG KHẢI - Giọng đọc: HOÀI CẨM | 09/05/2022
Radio | Xây dựng đội ngũ nông dân chuyên nghiệp trong thời đại kinh tế số

Nền nông nghiệp hiện đại, trước hết và tối thiểu, phải đảm bảo an toàn cho người sản xuất và người tiêu dùng, cũng như phải đảm bảo an toàn môi trường sinh thái. Để thực hiện được điều này, cần áp dụng công nghệ cao, số hóa trong cả hoạt động sản xuất và quản lý. Do vậy, cần phải hình thành và phát triển đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, có đủ bản lĩnh, kiến thức và kỹ năng trong sản xuất và quản lý nông nghiệp.

Tags

Bình luận

Mới nhất
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất