, //, :: GTM+7

Tiếp tục đầu tư phân bổ vốn xây dựng chương trình nông thôn mới

NGUYỆT THU
(baolamdong.vn)

Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh Lâm Đồng năm 2020 đạt yêu cầu đề ra, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho Nhân dân; vừa qua, HĐND tỉnh đã chính thức xem xét, điều chỉnh, ban hành nghị quyết phân bổ nguồn vốn ngân sách cho chương trình xây dựng NTM của tỉnh. Đây là nguồn lực quan trọng, kịp thời, nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2020 và những năm tiếp theo.

 

Cơ sở hạ tầng tại các vùng đô thị và nông thôn từng bước được cải thiện đáng kể, tạo nên diện mạo nông thôn mới nhiều khởi sắc
Cơ sở hạ tầng tại các vùng đô thị và nông thôn từng bước được cải thiện đáng kể, tạo nên diện mạo nông thôn mới nhiều khởi sắc.

Tại kỳ họp bất thường HĐND tỉnh (kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa IX), UBND tỉnh đã có văn bản trình HĐND tỉnh về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2020 là phù hợp với quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và khoản 2, Điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước. 

Theo Tờ trình 1563 (ngày 19/3/2020) của UBND tỉnh, Ban Kinh tế - ngân sách (HĐND tỉnh) nhận thấy: Trong phạm vi nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1704 (ngày 29/11/2019), UBND tỉnh đã đề xuất phân bổ cho các nội dung như dự thảo nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2020 là 58,7 tỷ đồng. 

Qua nghiên cứu, thẩm định, rà soát, Ban Kinh tế - ngân sách - HĐND tỉnh cho rằng về cơ bản đảm bảo chấp hành theo đúng các thành phần nội dung của chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1600 ngày 18/6/2016; Thông tư số 05 ngày 1/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020; Thông tư số 43 ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện vốn sự nghiệp Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020 và mới đây là Văn bản số 412 ngày 14 /1/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2020. 

Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn vốn sự nghiệp được giao năm 2020 giảm so với năm 2019 là 8,6 tỷ đồng. Trong đó, không bao gồm kinh phí hỗ trợ thực hiện Đề án thí điểm xây dựng huyện Đơn Dương đạt NTM kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019 - 2025 là 15 tỷ đồng. Để đảm bảo chấp hành theo đúng các nội dung, thành phần của chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo kinh phí hỗ trợ thực hiện các dự án phát triển liên kết theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo các quyết định phê duyệt của UBND tỉnh và đảm bảo cho việc hỗ trợ, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại các xã trên địa bàn 3 huyện phía Nam thực hiện sáp nhập theo Nghị quyết 833 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Từ đó, Ban Kinh tế - ngân sách của HĐND tỉnh đề xuất điều chỉnh kinh phí phân bổ là: Điều chỉnh giảm số tiền 230 triệu đồng về “Hỗ trợ, nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng NTM là 200 triệu đồng. Điều chỉnh kinh phí của cơ quan hoạt động chỉ đạo và bộ phận tham mưu giúp việc thực hiện chương trình cấp tỉnh là 30 triệu đồng. 

Theo đó, điều chỉnh tăng số tiền 230 triệu đồng cho “Hỗ trợ dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm là 80 triệu đồng”. Điều chỉnh hỗ trợ, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 50 triệu đồng. Hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển hợp tác xã là 100 triệu đồng.

Như vậy, tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 13, khóa IX, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết và tại kỳ họp đã ban hành nghị quyết phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với tổng kinh phí là 58,7 tỷ đồng. 

Trong đó, cụ thể đồng ý phân bổ cho hỗ trợ dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm là 17,4 tỷ đồng. Hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 1 tỷ 80 triệu đồng. Hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển nhân lực hợp tác xã là 800 triệu đồng. Hỗ trợ chương trình xây dựng và phát triển mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) là 5 tỷ 50 triệu đồng. Hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất hệ thống thông tin truyền thông cơ sở là 1 tỷ đồng. Hỗ trợ vệ sinh môi trường, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các xã NTM nâng cao, kiểu mẫu 4,8 tỷ đồng. Hỗ trợ nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng NTM 600 triệu đồng. Hỗ trợ tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ NTM 400 triệu đồng. Hỗ trợ truyền thông về xây dựng NTM 300 triệu đồng. Hỗ trợ duy tu, bảo dưỡng, vận hành công trình sau đầu tư trên địa bàn xã là 10 tỷ 375 triệu đồng. Hỗ trợ kinh phí hoạt động của cơ quan chỉ đạo và bộ phận tham mưu giúp việc thực hiện chương trình cấp tỉnh, cấp huyện là 1 tỷ 850 triệu đồng. 

Đặc biệt, đồng ý hỗ trợ thực hiện Đề án thí điểm xây dựng huyện Đơn Dương đạt NTM kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019 - 2025 là 15 tỷ đồng. Đây là điều kiện hết sức căn bản và kịp thời, đúng định hướng, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu cơ bản của xây dựng NTM nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức, sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch, bảo vệ môi trường sinh thái, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên theo định hướng XHCN...

Widget 'Chân trang - Nông thôn mới'

Bình luận

Xem nhiều

Được quan tâm

Sau nhiều tháng đóng cửa do Chỉ thị 16, nhiều quán bar, pub, beer club ở phố đi bộ Bùi Viện, Q1, TP.HCM đã mở cửa trở lại, nhưng dưới một hình thức khác. Đó là trở thành những cửa hàng bán rau, củ, quả, thịt, cá, nhu yếu phẩm. Đây là cách mà các chủ cơ sở kinh doanh thực hiện để tạm thời có thu nhập khi loại hình kinh doanh thức uống có cồn, tụ tập đông người chưa được phép mở cửa trở lại.
1
Nổi bậtLà nhạc cụ, là vật dụng điều binh khiển tướng trong chiến tranh. Là đồ thờ, là của cải để thể hiện sự giàu có và uy quyền…? Trống là tất cả những thứ đó. Bởi thế nên có những làng nghề làm trống vẫn tồn tại qua hàng ngàn năm lịch sử.

Việc thành lập các tổ đoàn kết đã giúp việc vươn khơi bám biển để đánh bắt hải sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc của ngư dân Hội An hiệu quả hơn.


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất