, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 13/02/2023, 12:49

Tập trung đánh giá kết quả thực hiện xây dựng Nông thôn mới

THẢO VI
Từ ngày 15 - 17/2, tại TP Hải Phòng, Bộ NN&PTNT sẽ tổ chức chuỗi hội nghị về Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Hội nghị tập huấn một số kiến thức mới về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (do Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì) sẽ được tổ chức trong 2 ngày (15  và 16/2) với các chuyên đề liên quan đến kiến thức phát triển sản phẩm OCOP trong xây dựng Nông thôn mới; phát triển du lịch công đồng nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng Nông thôn mới.

Hội nghị tập huấn cũng đề cập đến một số nội dung về ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam; định hướng và giải pháp trong tổ chức sản xuất theo hướng phát triển kinh tế tập thể; củng cố và kiện toàn lực lượng khuyến nông cơ sở; yêu cầu về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến và phát triển thị trường ở nông thôn và về định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hội nghị tiến hành theo hai hình thức trực tiếp tại hội trường (dành cho các cán bộ khối vụ, cục, viện, trường thuộc Bộ; các trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng; lãnh đạo và cán bộ phụ trách chuyên môn văn phòng đại diện các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đại diện các tổ chức chính trị, xã hội cấp trung ương) và trực tuyến trên facebook Nông thôn mới Trung ương cho hệ thống các chi cục phát triển nông thôn; trung tâm khuyến nông các địa phương; cán bộ, giảng viên các trường thuộc Bộ NN&PTNT.

Hội nghị toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối Nông thôn mới các cấp năm 2023 (do Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương chủ trì) sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị TP Hải Phòng vào sáng ngày 17/2.

Hội nghị sẽ tập trung vào việc đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới của hệ thống văn phòng điều phối các cấp; xác định và triển khai các nhiệm vụ, nội dung trọng tâm năm 2023 và giải quyết một số vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới ở các địa phương.

Chiều cùng ngày, cũng tại Trung tâm Hội nghị TP Hải Phòng sẽ diễn ra Hội nghị toàn quốc về Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa giai đoạn 2021 - 2025 (do Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương chủ trì).

Hội nghị sẽ tập trung vào việc đánh giá kết quả thực hiện các nội dung về quy hoạch trong xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Làm rõ và thống nhất các định hướng, giải pháp về thực hiện nội dung quy hoạch trong xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với đặc thù các vùng, miền (đồng bằng, miền núi, hải đảo…) gắn với quá trình đô thị hóa và đảm bảo cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Bên cạnh đó, định hướng triển khai một số nội dung về tiêu chí xây dựng Nông thôn mới tại các xã, huyện được quy hoạch phát triển thành đô thị.

Tags

Bình luận

Xem nhiều

Nổi bật
Được quan tâm


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất