, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 18/04/2022, 17:17

Thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới

THẢO VI
Ngày 18/04/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 472/QĐ-TTg công nhận thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới.
Thành phố Gia Nghĩa chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - Ảnh: Báo Đắk Nông điện tử.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, đến nay đời sống văn hóa, xã hội, điều kiện vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn thành phố có nhiều thay đổi tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững; không còn hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020).

Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, giai đoạn 2011 - 2020 là hơn 3.000 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn trực tiếp từ Chương trình là 16,856 tỷ đồng; nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác hơn 1.455 tỷ đồng (chiếm 47,95%); nguồn vốn tín dụng để đầu tư phát triển sản xuất của người dân là 1.545,43 tỷ đồng (chiếm 50,91%).

UBND tỉnh Đắk Nông có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Gia Nghĩa tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng Nông thôn mới.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất