, //, :: GTM+7

Thị xã Hòa Thành (Tây Ninh) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới

CHÍ KIÊN
(baochinhphu.vn)
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 315/QĐ-TTg công nhận thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2020.
Thu hoạch nhãn ở xã Trường Đông, Thị xã Hòa Thành 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thị xã Hòa Thành tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng Nông thôn mới (NTM). 

Theo UBND thị xã Hòa Thành, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, đến nay thị xã Hòa Thành đã đạt 9/9 tiêu chí nông thôn mới cấp huyện; có 4/4 xã trên địa bàn đón nhận bằng đạt chuẩn danh hiệu NTM (đạt 100%), hiện các xã đang nỗ lực nâng mức chuẩn xây dựng NTM kiểu mẫu và nâng cao. 

Kết quả công tác xây dựng NTM ở thị xã Hòa Thành thời gian qua đã mang lại bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Trong đó, dù đặc thù về địa lý có nhiều tuyến đường nông thôn nhưng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hòa Thành trong phong trào xây dựng NTM các cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hệ thống giao thông đã mở rộng nâng cấp nhựa hóa, bê tông hóa.

Bên cạnh đó, các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp được quan tâm đổi mới theo hướng tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị. Đời sống người dân ngày càng được nâng cao. 

Tags

Bình luận

Xem nhiều

Nổi bật
Được quan tâm


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất