Ngọn đuốc và niềm tin - Nông Thôn Việt

Ngọn đuốc và niềm tin

Thứ Bảy, 05/09/2020, 11:05 [GMT+7]

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, đặc biệt đại dịch Covid-19 đang hoành hành toàn thế giới, chúng ta kỷ niệm lần thứ 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/09.

 

75 năm đối với sự hình thành và phát triển của một quốc gia, dân tộc quả là nhỏ bé. Nhưng với những gì mà đất nước ta có được, phải khẳng định đó là một chặng đường thử thách khắc nghiệt và là chiến công vĩ đại của toàn dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Trước hết, từ hai bàn tay trắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Tham mưu chiến lược của dân tộc là Đảng ta đã có sự lựa chọn lịch sử “chưa từng có” để tìm ra con đường cứu nước, đánh đổ chế độ phong kiến mấy ngàn năm, đánh đuổi kẻ thù xâm lược để khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Thứ hai, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước cộng hòa non trẻ ấy đã vượt qua muôn trùng khó khăn, không ngừng lớn mạnh, tập hợp được sức mạnh của toàn dân tộc; xây dựng đất nước; xây dựng quân đội từ đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thành Quân đội nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, đánh thắng thù trong, giặc ngoài để bảo vệ nền độc lập, thu giang san về một mối.

Thứ ba, từ ngọn đuốc Cách mạng Tháng Tám, từ lời Tuyên ngôn Độc lập bất hủ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dõng dạc tuyên bố với toàn thể quốc dân, đồng bào, với toàn thế giới cách đây đúng 75 năm tại Vườn hoa Ba Đình, dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam từ một dân tộc nô lệ, nghèo nàn, chưa nhiều người biết đến trên bản đồ thế giới đã có một vị thế vững chắc trên trường quốc tế; trở thành biểu tượng của ý chí vươn lên không chịu khuất phục trước cường quyền, thiên tai và đói nghèo.

Bước sang năm thứ 75 của một quốc gia độc lập, có chủ quyền cũng là bước vào thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố dẫn đến mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, hình hài, sắc màu của mảnh đất hình chữ S bên bờ Thái Bình Dương bao la và cũng đầy sóng gió này rạng rỡ, lung linh hơn bao giờ hết. Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu trên thế giới về việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc, trong đó việc xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống cho người dân là điểm sáng, tiêu biểu nhất. Đó còn là một trong những vùng đất bình yên nhất thế giới; một vùng kinh tế năng động, với tốc độ tăng trưởng GDP hằng năm nhất nhì khu vực.

Dẫu khó khăn còn chồng chất; nhưng tin ở sức mình, vượt lên chính mình, đối diện trực tiếp với những thách thức bên trong như nạn tham nhũng, bên ngoài như sự bành trướng của các nước lớn, dưới ngọn cờ Cách mạng Tháng Tám Mùa Thu, âm vang Tuyên ngôn Độc lập bất hủ từ Vườn hoa Ba Đình lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất định toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN theo định hướng: “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”.

TRẦN THẾ TUYỂN

;
.
.
.
.