, //, :: GTM+7
video
, //, :

3 loại rau dễ kiếm là "khắc tinh" của ung thư gan

18/11/2022

Có 3 loại rau rất dễ mua lại được mệnh danh là "khắc tinh" của ung thư gan mà bạn nên ăn thường xuyên hơn.

Tags

Bình luận

Mới nhất


Nông nghiệp - nông thôn - nông dân có mối quan hệ biện chứng không thể tách rời. Nông nghiệp là sinh kế của nông dân, là ngành kinh tế bao trùm nông thôn. Nông dân là chủ thể của nông nghiệp, nông thôn. Nông thôn là không gian phát triển của nông nghiệp, nông dân.


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất