, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 10/10/2020, 10:59

Vĩnh Hưng: Hiệu quả trong công tác giảm nghèo bền vững

THANH THÚY
(longan.dcs.vn)

Công tác giảm nghèo bền vững là một trong những chương trình công tác lớn của huyện Vĩnh Hưng nên đã được cụ thể hóa thành Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 18/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vê công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo. Đến nay, công tác giảm nghèo, giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống bà con nhân dân trên địa bàn.

 

Các cây cầu thuộc chương trình Cầu Nông thôn do Tạp chí Nông thôn Việt phát động tài trợ xây dựng trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng là một trong những đòn bẩy giúp phát triển kinh tế tại địa phương. Ảnh: NTV
Các cây cầu thuộc chương trình Cầu Nông thôn do Tạp chí Nông thôn Việt phát động tài trợ xây dựng trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng là một trong những đòn bẩy giúp phát triển kinh tế tại địa phương. Ảnh: NTV

Vĩnh Hưng là một huyện vùng sâu biên giới của tỉnh Long An điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong những năm qua, huyện Vĩnh Hưng đã tranh thủ huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho công tác giảm nghèo, giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Các chính sách đối với người nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được triển khai hiệu quả, giúp người dân thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.

Kết quả sau 3 năm (2018 – 2020) tỷ lệ hộ nghèo giảm đạt so với mục tiêu của Nghị quyết đề ra. Cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện hiện tại giảm còn 1,85% so với chỉ tiêu đề ra là dưới 4%) Bình quân mỗi năm giảm hằng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,18% so với chỉ tiêu đề ra (0,4% đến 0,8%/năm. Đến đầu năm 2020, toàn huyện còn 254 hộ nghèo (giảm 611 hộ), chiếm tỳ lệ 1,85% và hộ cận nghèo là 775 hộ (giảm 404 hộ), chiếm tỷ lệ 5,63%. Thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 1,48 lần đạt 98,66% Nghị quyết, cụ thể thu nhập bình quân đầu người cùa hộ nghèo cuối năm 2017 khoảng 7,2 triệu đồng/người/năm, đến cuối năm 2019 thu nhập bình quân đâu người cùa hộ nghèo khoảng 10,6 triệu đồng/người/năm (tăng 1,48 lần).

Để đạt được kết quả đó, ngay từ đầu chương trình, công tác tuyên truyền được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thay đổi tư duy, khơi dậy ý thức tự lực của người nghèo, cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban ngành và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong huyện đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo. Thông qua các lớp tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo, các ngành, các cấp kịp thời phổ biến các chỉ tiêu Nghị quyết của Huyện ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 để người dân nắm và đồng thuận trong tổ chức thực hiện; định kỳ tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các chính sách, dự án hỗ trợ cho người nghèo, về những tấm gương người nghèo vượt khó, tự lực, tự cường, tự tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, về các phiên giao dịch việc làm cho người lao động có nhu cầu tham gia...Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Hưng còn phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đối thoại chính sách giảm nghèo ở các xã Vĩnh Bình, Thái Trị, Vĩnh Trị và Thái Bình Trung với gần 300 người nghèo, cận nghèo tham dự. Qua công tác tuyên truyền, đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội trong việc chăm lo, thực hiện các chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra.

Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo được các ngành, địa phương tập trung thực hiện một cách thường xuyên hiệu quả như: Hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ về nhà ở, trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ Tết, hỗ trợ trên lĩnh vực dạy nghề, tạo việc làm, chính sách tín dụng ưu đãi, miễn, giảm học phí, xây nhà tình thương, nhà đại đoàn kết .... Từ năm 2018 đến nay, huyện đã hỗ trợ người nghèo, cận nghèo với tổng số tiền gần 21 tỉ đồng. Ngoài ra, các thành viên trong hộ nghèo, hộ cận nghèo còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế và được khám, điều trị theo tiêu chuẩn chế độ chính sách BHYT cho người nghèo; được thực hiện công tác trợ giúp pháp lý nhằm giúp các đối tượng hiểu rõ về pháp luật và những quyền lợi của bản thân đối với các dự án và các chính sách của Nhà nước...

Thời gian qua, các địa phương trong huyện đã sử dụng lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình giảm nghèo để xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình, tăng thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo, giúp người dân vươn lên thoát nghèo nhanh và bền vững. Từ năm 2018 đến nay, toàn huyện đã và đang thực hiện 18 dự án, tiểu dự án, mô hình phát triến sản xuất, đa dạng hóa sinh kế với tổng số vốn  hơn 2 tỉ 500 triệu đồng chỉ tính riêng năm 2020 đã thực hiện 04 dự án từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020, 03 mô hình nhân rộng ngoài chương trình 135 với tổng số vốn gần 1 tỉ đồng triệu đồng.  Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nhất là đối với các hộ nghèo được quan tâm triển khai thực hiện; định kỳ, thực hiện việc thông báo sàn giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Long An và Thị xã Kiến Tường cho người lao động nắm và tìm kiếm việc làm; phối hợp với các công ty tổ chức hội thảo tuyển dụng thực tập sinh, lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài để người lao động biết và tham gia. Ngoài ra, huyện còn có những chính sách khuyến khích, động viên các cơ sở sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ tại địa phương để thu hút thêm lao động nông thôn, tạo điều kiện giúp người lao động có việc làm mới và việc làm thêm tại địa phương thông qua chương trình khuyến nông, khuyến công, dịch vụ...Kết quả từ năm 2018-2020, đã tạo việc làm mới và việc làm thêm cho 5.112 lượt lao động, tổ chức dạy nghề được 11 lớp, với 327 lao động nông thôn, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện từ 49,2% lên 50,62%.

Trong lĩnh vực giảm nghèo, huyện Vĩnh Hưng thực hiện tốt phương châm xã hội hóa công tác giảm nghèo thông qua các hội, đoàn thể chính trị - xã hội hỗ trợ học nghề, chuyển giao khoa học kỷ thuật, góp vốn mua trang thiết bị sản xuất, xây dựng nhà ở luôn mang lại hiệu quả kinh tế cho hộ nghèo. “Chung tay vì người nghèo - Không đế ai bị bỏ lại phía sau ” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ” và vận động đóng góp Quỹ “Ngày vì người nghèo ” để hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ người nghèo cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo. vận động xây dựng 145 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương với số tiền 5.637 triệu đồng; vận động xã hội hóa, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 350 con bò giống (do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động tài trợ) với tổng số tiền là 4.550 triệu đồng…..Những mô hình trên đem lại hiệu quả, giải quyết được nhiều lao động nhàn rỗi tại địa phương có thêm việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Là một huyện nông nghiệp đang trên tiến trình xây dựng các xã theo tiêu chuẩn nông thôn mới mà mục tiêu quan trọng chính là nâng cao mức sống người dân, thông qua các nguồn vốn, dự án hỗ trợ có mục tiêu và nguồn huy động khác, huyện đã đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn, trường học, trạm xá, hệ thống nước sạch, thiết chế văn hóa....ngày càng đồng bộ, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo nói riêng và từng bước thu hẹp khoảng cách, mức hưởng thụ đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn huyện nói chung. Hầu hết các tuyến đường giao thông nông thôn hiện nay đã được cứng hóa, 99% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, 99% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh. Kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, hằng năm có trên 98% (54/55) ấp, khu phố được công nhận ấp, khu phố văn hóa; hệ thống trường lớp được xây dựng khang trang; lĩnh vực y tê, bảo vệ môi trường có nhiêu tiên bộ, qua đó tạo điều kiện cho mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ công cộng, vừa thúc đẩy công tác giảm nghèo, vừa đây nhanh tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Có thể nói, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nhất là lao động nghèo theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 18/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo, đã được huyện Vĩnh Hưng quan tâm thực hiện với nhiều nội dung phù hợp, đáp ứng được nhu cầu của lao động nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động, tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế tại địa phương; nhiều mô hình phát triển sản xuất được duy trì và phát huy hiệu quả thiết thực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; số hộ thoát nghèo hàng năm đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần giúp các hộ nghèo ổn định cuộc sống, thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển, từng bước góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn ngày thêm đổi mới.

Theo THANH THÚY (longan.dcs.vn)

 

Bình luận

Xem nhiều
Trong chiến lược phát triển du lịch, thành phố Hà Nội luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng điểm đến, với phương châm “an toàn - thân thiện - chất lượng - hấp dẫn”.

Được quan tâm

TUẤN ANH - 18/10/2021
Sau nhiều tháng đóng cửa do Chỉ thị 16, nhiều quán bar, pub, beer club ở phố đi bộ Bùi Viện, Q1, TP.HCM đã mở cửa trở lại, nhưng dưới một hình thức khác. Đó là trở thành những cửa hàng bán rau, củ, quả, thịt, cá, nhu yếu phẩm. Đây là cách mà các chủ cơ sở kinh doanh thực hiện để tạm thời có thu nhập khi loại hình kinh doanh thức uống có cồn, tụ tập đông người chưa được phép mở cửa trở lại.
1

LAN VI - 28/06/2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho cán bộ, nhân viên yên tâm công tác, cũng như đảm bảo an toàn cho khách hàng khi đến giao dịch, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ cán bộ nhân viên thuộc Hội sở chính và các chi nhánh/phòng giao dịch tại khu vực Hà Nội tiêm vaccine phòng Covid-19.
1

Trong những năm gần đây nhu cầu kết nối, xúc tiến thương mại của cộng đồng doanh nghiệp (DN) trên các nền tảng số hóa ngày càng phát triển. Bởi vậy các ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước nói chung, tại TP.HCM nói riêng đang tập trung đầu tư cho các nền tảng kết nối DN xuyên biên giới.
1
Nổi bật

Năm 2021, Ban Tổ chức Chương trình Bình chọn và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" nhận được 146 hồ sơ đề cử từ 63 Hội Nông dân tỉnh, thành phố.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất