, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 29/05/2021, 12:18

Vĩnh Hưng: Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

VĂN ĐÁT

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tiếp tục được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng triển khai, thực hiện tích cực, chủ động và được sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi của các cấp, các ngành. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về chương trình có chuyển biến rõ rệt, tích cực tham gia đóng góp xây dựng.

Đến nay, huyện Vĩnh Hưng có 5/9 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới

Huy động vốn đầu tư kết cấu hạ tầng

Tuy còn nhiều khó khăn nhưng ngân sách Nhà nước các cấp vẫn tập trung đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt, các địa phương trên địa bàn huyện có sự huy động khá tốt nguồn lực của nhân dân tham gia XDNTM, thông qua việc vận động nhân dân đóng góp tiền mặt, ngày công, hiến đất để góp phần cùng ngân sách Nhà nước thực hiện hiệu quả các nội dung chương trình.

Giai đoạn 2016-2020, huyện huy động gần 1.600 tỉ đồng (vốn trực tiếp chương trình hơn 130 tỉ đồng, vốn lồng ghép hơn 1.200 tỉ đồng, vốn đóng góp của người dân gần 230 tỉ đồng), đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH (đường giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi,...), đào tạo nghề cho lao động nông thôn, vệ sinh môi trường, hỗ trợ phát triển sản xuất,...

Đến nay, toàn huyện có 5/9 xã hoàn thành XDNTM (4 xã đã được công nhận, 1 xã đã thẩm định đang chờ quyết định của UBND tỉnh); các xã còn lại đạt từ 12-15 TC. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 50 triệu đồng (9/9 xã đạt); 5/9 xã đạt TC giao thông. Hệ thống trường lớp được duy tu, sửa chữa thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học, có 5/9 xã đạt chuẩn về TC trường học, 7/9 xã đạt TC cơ sở vật chất văn hóa, 7/9 xã đạt TC y tế; 9/9 xã đạt TC điện; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,65%; hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,89%, sử dụng nước sạch 87,53%;...

Ông Nguyễn Trung Hậu, ngụ xã Thái Bình Trung, phấn khởi: “Qua vận động của địa phương, chúng tôi hiểu được lợi ích của chương trình XDNTM nên đồng tình hưởng ứng. Các công trình phục vụ dân sinh được đầu tư, nhất là hệ thống kênh, mương nội đồng được xây dựng, nạo vét, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, sản xuất hiệu quả”.

Ngoài ra, các ngành, nghề nông thôn có bước phát triển, góp phần nâng cao đời sống, giảm nghèo cho một bộ phận gia đình nông thôn. Công tác dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn tiếp tục được quan tâm thực hiện. Giai đoạn 2016-2020, huyện hỗ trợ giải quyết việc làm cho 7.408 lao động; đến nay, khu vực nông thôn của huyện còn 227 hộ nghèo, chiếm 1,85%.

Phấn đấu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2025

Bên cạnh những kết quả đã đạt trong quá trình XDNTM, thời gian qua, huyện cũng còn một số khó khăn, hạn chế: Kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp ở nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi và điện phục vụ sản xuất. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã chưa cao. Cảnh quan môi trường nông thôn chưa thật sự xanh, sạch, đẹp. An ninh, trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn có nơi, có lúc chưa bảo đảm, một số tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn triệt để. Việc huy động nguồn lực để thực hiện chương trình chưa ngang tầm với nhiệm vụ; trong đó, mức huy động sự đóng góp của người dân còn thấp, vốn đầu tư của doanh nghiệp chưa nhiều,...

Huyện tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp

Với mục tiêu XDNTM để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng KT-XH phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; quốc phòng - an ninh, trật tự được giữ vững;... huyện phấn đấu đến năm 2024 có 9/9 xã đạt chuẩn NTM và đến năm 2025 đạt chuẩn huyện NTM, có 2/9 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt 70 triệu đồng/năm.

Theo Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng - Trần Văn Cường, để thực hiện mục tiêu này, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cả hệ thống chính trị và người dân về XDNTM. Tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH và tăng hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn. Ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, xây dựng, phát triển kinh tế tập thể, trọng tâm là hợp tác xã. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào phát triển các sản phẩm chủ lực của huyện. Tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn vốn chương trình XDNTM để hỗ trợ các hợp tác xã.

Song song đó, huyện tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua Vĩnh Hưng chung sức XDNTM và cuộc vận động Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh. Thực hiện các giải pháp huy động và đa dạng hóa các nguồn vốn thực hiện chương trình, thực hiện lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn; tăng cường các hình thức xã hội hóa để thu hút đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ và xử lý môi trường, cung cấp nước sạch,…

Widget 'Chân trang - Nông thôn mới'

Tags

Bình luận

Xem nhiều

Nổi bật
Được quan tâm


Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất