, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 08/09/2021, 22:04

Vĩnh Hưng: Tập trung xây dựng nông thôn mới

MINH TÂM
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng huyện Vĩnh Hưng (Long An) đã tập trung triển khai, thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới một cách tích cực, chủ động.
Vĩnh Hưng nhìn từ trên cao.

Từ đầu năm 2021 đến nay, huyện Vĩnh Hưng đã huy động hơn 100 tỉ đồng (vốn trực tiếp chương trình hơn 9,5 tỉ đồng, vốn lồng ghép gần 86 tỉ đồng, vốn đóng góp của người dân gần 13 tỉ đồng), đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, gồm đường giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi...; đào tạo nghề cho lao động nông thôn, vệ sinh môi trường, hỗ trợ phát triển sản xuất...

Đến nay, toàn huyện có 5/9 xã đã hoàn thành xây dựng Nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 14 - 15 tiêu chí. Hiện xã Khánh Hưng có 15/23 chỉ tiêu, xã Vĩnh Bình có 13/23 chỉ tiêu đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Huyện có 5/10 tiêu chí (5/15 chỉ tiêu) đạt chuẩn huyện Nông thôn mới.

Đến tháng 6/2021, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm (9/9 xã đạt); có 5/9 xã đạt tiêu chí giao thông. Hệ thống trường, lớp được duy tu, sửa chữa thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học, có 5/9 xã đạt chuẩn về tiêu chí trường học, 7/9 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, 7/9 xã đạt tiêu chí y tế, 9/9 xã đạt tiêu chí điện, người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,88%, hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,89%, sử dụng nước sạch 87,53%. Đến nay, khu vực nông thôn của huyện còn 227 hộ nghèo, chiếm 1,85%,...

Về mục tiêu phấn đấu, từ nay đến cuối năm 2021, huyện xây dựng xã Tuyên Bình đạt chuẩn Nông thôn mới; các xã đã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới không còn nợ tiêu chí, nhóm xã còn lại có ít nhất 15 tiêu chí đạt chuẩn; phấn đấu xã Khánh Hưng đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, xã Vĩnh Bình đạt 17/23 chỉ tiêu Nông thôn mới nâng cao và huyện duy trì 5/10 tiêu chí Nông thôn mới.

Theo Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng - Trần Văn Cường, để thực hiện mục tiêu này, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cả hệ thống chính trị và người dân về xây dựng Nông thôn mới; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đã được ghi vốn, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn.

Đồng thời, huyện tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, xây dựng, phát triển kinh tế hợp tác, trọng tâm là hợp tác xã. Song song đó, huyện chú trọng bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; gắn kết chặt chẽ xây dựng Nông thôn mới với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện các giải pháp huy động và đa dạng hóa các nguồn vốn thực hiện chương trình, thực hiện lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn; tăng cường các hình thức xã hội hóa để thu hút đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ và xử lý môi trường, cung cấp nước sạch,...

Widget 'Chân trang - Nông thôn mới'

Tags

Bình luận

Xem nhiều

Nổi bật

Đang lên hương, nhưng nhỡ nếu bỗng lúc nào đó đảo lộn, rơi giá, “xuống chó” thì sẽ xem sầu riêng là loại cây trồng “vui lạ”, vui “kỳ kỳ”, với xứ sở này.
Được quan tâm


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất