, //, :: GTM+7
video
, //, :

3 thực phẩm ăn thường xuyên ung thư sẽ không dám "bén mảng" tới gần

03/12/2022

Những thực phẩm này được xem là "kẻ thù" của bệnh ung thư.

Tags

Bình luận

Mới nhất


Nông nghiệp - nông thôn - nông dân có mối quan hệ biện chứng không thể tách rời. Nông nghiệp là sinh kế của nông dân, là ngành kinh tế bao trùm nông thôn. Nông dân là chủ thể của nông nghiệp, nông thôn. Nông thôn là không gian phát triển của nông nghiệp, nông dân.


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất