, //, :: GTM+7
video
, //, :

Cách ăn uống hay gặp làm tăng nguy cơ tử vong ít người biết

07/12/2022

Bỏ bữa, nhịn ăn hay ăn các bữa quá gần nhau có liên quan đến việc tăng nguy cơ tử vong.

Tags

Bình luận

Mới nhất


Nông nghiệp - nông thôn - nông dân có mối quan hệ biện chứng không thể tách rời. Nông nghiệp là sinh kế của nông dân, là ngành kinh tế bao trùm nông thôn. Nông dân là chủ thể của nông nghiệp, nông thôn. Nông thôn là không gian phát triển của nông nghiệp, nông dân.


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất