, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 25/09/2020, 09:33

Xây dựng Nông thôn mới – Khát vọng Thanh Hóa

MẠNH TIẾN

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM như tiếp thêm động lực mới, khát vọng mới để Thanh Hóa sớm thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ: “…Xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu”.Thực hiện lời căn dặn của Người trong thời gian qua Cán bộ, Đảng viên và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp.

 

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ trao bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho huyện Quảng Xương
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ trao bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho huyện Quảng Xương.

Thanh Hóa là một tỉnh Bắc miền Trung, có diện tích gần 11.115 km2 với số dân 3,64 triệu người ở 635 xã phường, thị trấn của 27 huyện, thị xã, thành phố, có đường biên giới dài 192km với nước bạn Lào, có bờ biển dài 102km, đường bộ, đường sắt Bắc- Nam đi qua, đường biển, đường hàng không. Có thể nói Thanh Hóa là một tỉnh có thế mạnh về cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Với lợi thế, miền núi, đồng bằng, miền biển và khí hậu chuyển tiếp miền Bắc và miền Trung tạo cho Thanh Hóa có nhiều sản vật quý, phát triển đa nghành, đa nghề...

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thăm gian hàng sản phẩm OCOP 
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thăm gian hàng sản phẩm OCOP .

Nhớ lại, năm 2010 - Năm đầu tiên triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, bình quân toàn tỉnh mới đạt 4,7 tiêu chí/xã. Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa đầy đủ, còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại; công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nơi thiếu quyết liệt… Vì vậy, ngay sau khi Chương trình MTQG xây dựng NTM được ban hành, Thanh hóa đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Chương trình đồng bộ từ tỉnh đến huyện, xã, thôn, bản; BCĐ các cấp đã ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ.

Ttừ đó, đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong triển khai, tổ chức thực hiện chương trình; từng ngành thành viên BCĐ đã xây dựng kế hoạch hành động, tham gia, hưởng ứng phong trào thi đua “ Chung sức xây dựng NTM ”.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc và thăm mô hình khu ứng dụng công nghệ cao trồng hoa lan tại Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn. 
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc và thăm mô hình khu ứng dụng công nghệ cao trồng hoa lan tại Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn. 

Anh Trần Đức Năng Phó chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh Thanh Hóa cho biết: Căn cứ đặc điểm tự nhiên, điều kiện kinh tế- xã hội của địa phương, Thanh Hóa đã cụ thể hoá bằng Chương trình Phát triển nông nghiệp và Xây dựng NTM, đồng thời, xác định đây là một trong 5 chương trình kinh tế- xã hội trọng tâm của tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện, bên cạnh việc chủ động và phát huy nội lực, tỉnh luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, nhờ đó, Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra

Tổng số xã thực hiện xây dựng NTM của tỉnh Thanh Hóa trước khi sáp nhập là 569 xã, trong đó, có 379 xã đạt chuẩn NTM. Thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau sáp nhập tổng số xã xây dựng NTM toàn tỉnh là 476 xã, trong đó có 312/476 xã đạt chuẩn NTM, đạt 65,55%, cao hơn bình quân chung cả nước gần 8%. Thanh Hóa phấn đấu, đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 330 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, vượt 9,33% mục tiêu cả giai đoạn. Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM có  8 đơn vị vượt 60% mục tiêu cả giai đoạn.

Đối với 11 huyện miền núi  trong tỉnh có nhiều xã đặc biệt khó khăn, Thanh Hóa đã chủ trương triển khai thực hiện xây dựng NTM ở cấp thôn, bản, đây là cách làm sáng tạo và hoàn toàn phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh. Đến nay, đã có 592/1.659 thôn, bản miền núi (sau khi sáp nhập) đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 35,68%, vượt 15,68% so với mục tiêu đề ra.

Khu dân cư thôn Phượng Ngô 2, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa.JPG
Khu dân cư thôn Phượng Ngô 2, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng NTM đề ra đến nay, Thanh Hóa đã huy động tổng nguồn lực cho Chương trình là: 56.394,141  tỷ đồng.trong đó: Vốn trực tiếp: 14.687,293 tỷ đồng, chiếm 26,04% ( gồm: Vốn ngân sách Trung ương: 3.455,992 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh: 733,303 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện: 3.280,017 tỷ đồng.vốn ngân sách xã: 7.217,981 tỷ đồng), vốn lồng ghép: 20.075,573 tỷ đồng, chiếm 35,6%, vốn tín dụng: 6.787,873 tỷ đồng, chiếm 12,04%, vốn doanh nghiệp, HTX: 2.868,896 tỷ đồng, chiếm 5,09%, vốn huy động cộng đồng dân cư: 11.974,506 tỷ đồng, chiếm 21,23% (Tiền mặt: 7.313,715 tỷ đồng, chiếm 12,97%; tham gia ngày công lao động, hiến đất, vật liệu, đầu tư phát triển sản xuất và xây dựng, chỉnh trang nhà ở: 4.660,791 tỷ đồng chiếm 8,26%). Năm 2020 ước đạt 11.647,8 tỷ đồng, trong đó, Ngân sách Trung ương: 1.807,8 tỷ đồng; ngân sách tỉnh, huyện, xã: 2.640 tỷ đồng; vốn lồng ghép: 2.900 tỷ đồng; vốn tín dụng: 1.700 tỷ đồng; các nguồn vốn khác (doanh nghiệp nghiệp, HTX, cộng đồng dân cư): 2.600 tỷ đồng.

Chỉ sau 10 năm thực hiện mục tiêu xây dựng NTM đã làm cho Thanh Hóa thay da đổi thịt, bức tranh làng quê đã được đổi mới, thu nhập đời sống của người dân không nghừng tăng cao. Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển ổn định và đạt kết quả khá toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 12,72% trong tổng GRDP toàn tỉnh; tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm, thủy sản bình quân giai đoạn 2010 - 2019 đạt 2,3%/năm. Công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn có bước phát triển mạnh.

Toàn tỉnh có 770 doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, trong đó, có 66 doanh nghiệp may mặc, da giầy, tạo công ăn việc làm cho 80.400 lao động nông thôn; có 69 nhà máy chế biến, tiêu thụ nông sản cho nông dân; có 155 làng nghề, tỏng đó có 36 làng nghề thu hút trên 80.000 lao động nông thôn; có 45 cụm công nghiệp thu hút 34.696 lao động nông thôn. Bình quân mức thu nhập của người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, các cụm công nghiệp, làng nghề dao động từ 3,5 – 5 triệu đồng/người/tháng. Phát triển kinh tế hợp tác, liên kết trong nông nghiệp được đẩy mạnh; Toàn tỉnh hiện có 958 trang trại; 898 tổ hợp tác và 1.001 hợp tác xã, trong đó, có 637 hợp tác xã nông nghiệp; 100% số hợp tác xã nông nghiệp đã chuyển đổi và hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012, trong đó, có 69,6% số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả; triển khai xây dựng 10 mô hình HTX kiểu mới

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được quan tâm chỉ đạo thực hiện , đã phê duyệt đề án, kế hoạch thực hiện, tổ chức tập huấn; UBND tỉnh đã có chủ trương đưa các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP lên sàn giao dịch thương mại điện tử của Bưu điện Việt Nam; có nhiều doanh nghiệp tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh. Hiện nay, các địa phương đang triển khai thực hiện và đăng ký đánh giá tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm theo chu trình OCOP thường niên, đến nay toàn tỉnh đã lựa chọn đánh giá xếp hạng được 42 sản phẩm đạt chuẩn sản phẩm OCOP cấp tỉnh, phấn đấu đến hết năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 53 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh và 02 sản phẩm được đề xuất sản phẩm quốc gia

Thông qua thực hiện các mô hình phát triển sản xuất, đã góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất và thế mạnh của từng vùng, từng địa phương. Qua đó, đã lựa chọn đưuọc nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng vào sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, từng bước xóa bỏ phương thức sản xuất nhỏ lẻ, lạc hậu, nhất là khu vực miền núi, đặc biệt khó khăn. Thông qua thực hiện xây dựng NTM cấp thôn, bản, đã giúp người dân khu vực miền núi phát huy vai trò chủ thể, chủ động, tự giác hơn trong công việc của mình, giảm phụ thuộc, trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước; các thông, bản miền núi đạt chuẩn NTM đã góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM ở cấp xã. An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong toàn tỉnh được giữ vững, vệ sinh môi trường được cải thiện, nhiều làng xã sạch đẹp, khang trang tốt tươi như bức tranh thủy mạc

mô hình trồng dưa trong nhà kính 
Mô hình trồng dưa trong nhà kính 

Để đạt được những thành tích trên, Thanh Hóa đã phát huy dân chủ: trong xây dựng NTM phải thực sự phát huy dân chủ theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”, “Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân”, đảm bảo dân chủ, công khai minh bạch từ công tác quy hoạch, kế hoạch, xác định lộ trình, huy động nguồn lực và tổ chức triển khai thực hiện từng nội dung trong xây dựng NTM.

Bên cạnh đó Thanh Hóa còn tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương, các bộ ngành và huy động toàn thể hệ thống chính trị trong tỉnh để thực hiện mục tiêu xây dựng NTM. Trên bước đường đi tới mặc dù còn gặp những khó khăn thử thách nhưng chúng tôi tin Thanh Hóa sẽ khắc phục mọi trở ngại để đạt được thành tích cao hơn trong thực hiện mục tiêu xây dựng NTM để sớm đưa Thanh Hóa sớm “ trở thành tỉnh kiểu mẫu” như lời Bác dặn.

MẠNH TIẾN

Widget 'Chân trang - Nông thôn mới'

Bình luận

Xem nhiều


Đến hẹn lại lên, phố ông đồ trước khu vực Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM khi Tết đến xuân về lại rộn ràng với nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có tục lệ “xin chữ cầu may đầu năm” của các bạn trẻ.

Xắn từng miếng khoai xéo còn nóng hôi hổi, vừa thổi vừa ăn, bao nhiêu hương vị của đồng quê một thời cứ thế quyện hòa trên đầu lưỡi...


Những ngày này, lò củi nấu hến của bà Nguyễn Thị Xin (53 tuổi, xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) đỏ lửa cả ngày để luộc hến lấy ruột bán cho thương lái.
Được quan tâm

Sau nhiều tháng đóng cửa do Chỉ thị 16, nhiều quán bar, pub, beer club ở phố đi bộ Bùi Viện, Q1, TP.HCM đã mở cửa trở lại, nhưng dưới một hình thức khác. Đó là trở thành những cửa hàng bán rau, củ, quả, thịt, cá, nhu yếu phẩm. Đây là cách mà các chủ cơ sở kinh doanh thực hiện để tạm thời có thu nhập khi loại hình kinh doanh thức uống có cồn, tụ tập đông người chưa được phép mở cửa trở lại.
1
Nổi bật

Bộ tem được phát hành như một lời nhắn gửi Tết là thời khắc thiêng liêng để vạn vật được hồi sinh, để những người con xa quê hương có cơ hội đoàn tụ.
Giỏ quà Tết Nhâm Dần - 2022 thể hiện sự chỉn chu trong mọi khâu, từ tuyển chọn từng thức quà độc đáo, in ấn thiết kế kỳ công cho đến những câu chuyện trau chuốt.

Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Lào Cai vừa chấp thuận để các sản phẩm mận tam hoa sấy dẻo, cải kale, tinh dầu quế Nậm Đét và cốm Na Lo của huyện vùng cao Bắc Hà...
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất