Biogas thay điện lưới - Nông Thôn Việt

Biogas thay điện lưới

Thứ Hai, 22/12/2014, 08:30 [GMT+7]

Trung tâm Khuyến công & tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bình Phước đã tổ chức hội thảo mô hình sử dụng khí sinh học (biogas) chạy máy phát điện ở huyện Chơn Thành.

Sử dụng khí sinh học chạy máy phát điện
Sử dụng khí sinh học chạy máy phát điện

 

Mô hình triển khai theo đề án tiết kiệm năng lượng và SX sạch do UBND tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư 898 triệu đồng; trong đó nguồn kinh phí đối ứng của Cty TNHH MTV Đài Vượng là 643 triệu.
 
 
Mục tiêu tận dụng chất thải trong chăn nuôi để SX điện, giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu tư, bảo vệ môi trường...
 
Mô hình triển khai từ tháng 3/2014 đến nay đã hoàn thành. Hệ thống sử dụng biogas chạy máy phát điện được vận hành, thay thế 100% điện lưới. Theo dự tính mỗi năm Cty tiết kiệm được hơn 220 triệu đồng.
;
.
.
.