.
.
.
.
.
.
.
Phát triển con tôm - Trụ cột xuất khẩu của ngành thủy sản
Ảnh hưởng của xâm nhập mặn và nước biển dâng sẽ làm nhiều nơi bị nhiễm mặn gây khó cho một số cây trồng khác, nhưng chuyển đổi sang tôm sẽ thích ứng.
.
.
.
Đi ra từ căn bếp của mẹ
Một sản phẩm gia vị đi kèm trong bữa ăn chính, được những người rất trẻ chăm chút. Họ phát triển nó vì mong muốn sẽ đánh thức vị giác của nhiều thực khách...
.
.
.
.
.
.
.