.
.
.
.
.
.
Ăn sủi cảo, cả năm 'có của'
Món sủi cảo mang nhiều ý nghĩa, từ trong cái tên đến cách gói, cách ăn, từ nhân cho đến vỏ. Nhân của sủi cảo được làm từ rau với thịt, trong tiếng Trung Quốc đồng âm với từ "có của".
.
.
.
Phát triển 6 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của TP HCM
Sở Công thương được UBND thành phố giao cung cấp thông tin về giá cả, dự báo thị trường sản phẩm nông nghiệp cho các bên tham gia thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
.
.
.
.
.
.
.
.