.
.
.
.
.
.
.
.
Giữ mãi hồn tre
Giữ nghề truyền thống trong gần nửa thế kỷ, cố gắng hết sức nhưng ông Hai Hiến buộc phải từ chối nhiều mối đặt hàng số nhiều vì tự biết lượng sức mình.
.
.
.
.
Chương trình Cầu nông thôn - Nhịp cầu nối những miền vui
Sau hơn 4 năm triển khai, hàng trăm cây cầu đã được xây trên các miền quê biên giới là món quà nghĩa tình mà Chương trình Cầu Nông thôn - Tạp chí Nông thôn Việt gởi đến người dân.
.
.
.
.
.