.
.
.
.
.
Nông thôn mới trong lòng đô thị
Trảng Bom hướng đến phát triển đô thị, là vành đai đô thị của tỉnh nhưng phải luôn xác định phát triển sản xuất nông nghiệp vẫn là nhiệm vụ trọng tâm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.