.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
LienVietPostBank tài trợ chương trình Cầu nông thôn 1 tỷ đồng
Chương trình Cầu Nông thôn do Tạp chí Nông thôn Việt phát động đã triển khai trên địa bàn 2 tỉnh Long An và Đồng Tháp với tổng kinh phí tài trợ lên đến hàng trăm tỷ đồng.
.
.
.
.
.