Cơ chế hỗ trợ và phát triển cây quế Trà My - Nông Thôn Việt

Cơ chế hỗ trợ và phát triển cây quế Trà My

Thứ Năm, 18/01/2018, 10:10 [GMT+7]

UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Cơ chế hỗ trợ bảo tồn và phát triển cây quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 – 2025.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ để phát triển vùng nguyên liệu quế Trà My gồm các hộ gia đình, cá nhân sinh sống tại các địa phương trong phạm vi điều chỉnh, có nhu cầu và khả năng đầu tư trồng quế, đảm bảo điều kiện được hỗ trợ.

Đối tượng được hỗ trợ để bảo tồn, sản xuất, cung ứng giống gốc quế Trà My gồm các hộ gia đình, cá nhân có cây quế Trà My được lựa chọn làm cây trội; hộ gia đình, cá nhân có rừng quế Trà My được lựa chọn để chuyển hóa thành rừng giống và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất giống đảm bảo các quy định về sản xuất giống cây trồng.

Cây quế Trà My đem lại hiệu quả kinh tế, là nguồn thu nhập chính của người dân một số xã vùng cao ở Nam Trà My. Ảnh: TR.HỮU/Báo Quảng Nam.
Cây quế Trà My đem lại hiệu quả kinh tế, là nguồn thu nhập chính của người dân một số xã vùng cao ở Nam Trà My. Ảnh: TR.HỮU/Báo Quảng Nam.

Theo kế hoạch, số cây trội được hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ (bồi dục giống) 90 cây; diện tích chuyển hóa thành rừng giống 8 ha; diện tích hỗ trợ phát triển quế là 4.017 ha; diện tích hỗ trợ cây trồng xen và vật tư thiết yếu (60% diện tích trồng tập trung) là 1.005 ha.

Cơ chế sẽ được áp dụng trong phạm vi vùng quy hoạch phát triển và sản xuất chế biến sản phẩm từ quế Trà My đã phê duyệt tại các huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước và Phước Sơn.

Theo số liệu của Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam, tại 4 huyện trên có hơn 4.566ha quế Trà My và quế có nguồn gốc nơi khác (trong đó quế Trà My chiếm hơn 4.419ha) gồm diện tích trồng tập trung và phân tán.

Trước đó, cuối năm 2017, HĐND tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều nghị quyết liên quan đến cây dược liệu, cây quế Trà My, sâm Ngọc Linh và thuê môi trường rừng để trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ và kinh doanh du lịch sinh thái.

Đó là Nghị quyết về cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2025; Nghị quyết về quy hoạch bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ bảo tồn và phát triển cây quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2025.

Cùng với đó, HĐND tỉnh còn ban hành Nghị quyết về quy định cho thuê môi trường rừng để trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ và kinh doanh du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thùy Dung

;
.
.
.
.