12/14 xã của Bình Chánh đạt chuẩn nông thôn mới - Nông Thôn Việt

12/14 xã của Bình Chánh đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Năm, 22/03/2018, 16:23 [GMT+7]

Huyện Bình Chánh có 12/14 xã được UBND thành phố công nhận cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Riêng 2 xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B đã thực hiện hoàn thành 18/19 tiêu chí nông thôn mới.

Từ Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, huyện Bình Chánh đã huy động các nguồn lực trên 8.885 tỷ đồng, xây dựng trên 300 công trình giao thông đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Trong đó, vốn từ nguồn ngân sách tập trung của thành phố trên 4.879 tỷ đồng để đầu tư các công trình đường giao thông nông thôn, chiếm 54,9% so với tổng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng để thực hiện các công trình giao thông nông thôn.

Huyện Bình Chính ngày nay (Ảnh: internet)
Huyện Bình Chính ngày nay (Ảnh: internet)

Trong quá trình thực hiện các công trình giao thông nông thôn, hệ thống chính trị của huyện đã vận động trên 4.920 hộ dân hiến trên 1.244 ha đất mặt bằng, tổng trị giá trên 1.200 tỷ đồng, chiếm 13,52% tổng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng.

Do được đầu tư đúng mức về hạ tầng, huyện Bình Chánh đã vận động nông dân xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả. Mô hình trồng hoa phong lan của hơn 150 hộ dân, với quy mô trên 35 ha, có thu nhập trên 1,2 tỷ đồng/ha/năm, mô hình trồng mai vàng có hơn 100 hộ dân với diện tích trên 270 ha, có thu nhập trên 2 tỷ đồng/ha/năm, mô hình trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP của 100 hộ dân, trồng trên 46 ha, năng suất đạt bình quân từ 22 tấn đến 25 tấn/ha, thu nhập trên 420 triệu đồng/ha/năm

Với những khuyến khích trong công tác tạo điều kiện cho người dân làm kinh tế giảm nghèo , cùng việc hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ bảo hiểm, tiền điện nước. Từ đó, đã nâng thu nhập bình quân trên 40 triệu đồng/người/năm. Đời sống kinh tế của người dân ổn định, đến cuối năm 2017, số hộ nghèo của huyện chỉ còn 2.618 hộ (giảm 2.974 hộ so với đầu năm 2017), chiếm tỷ lệ 1,68% số hộ nghèo của huyện; còn 3.932 hộ cận nghèo (giảm 2.858 hộ so với đầu năm 2017), chiếm 2,53% số hộ cận nghèo của huyện.

Năm 2017, huyện Bình Chánh có 11 xã được UBND thành phố phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Ngoài ra, Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố còn hoàn chỉnh Đề án nâng chất các tiêu chí nông thôn mới của các xã còn lại. UBND huyện đã thống nhất chủ trương giao nhiệm vụ chủ đầu tư các công trình thuộc Đề án nâng chất các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 cho các xã Bình Lợi, Tân Nhựt, An Phú Tây, Đa Phước và thị trấn Tân Túc.

Điều này, giúp huyện Bình Chánh có thể hoàn thành huyện nông thôn mới trong thời gian tới để nâng cao chất lượng sống của người dân.

M.Q (Cổng thông tin Huyện Bình Chánh, VPĐPNTM - Sở NNPTNT TPHCM)

;
.
.
.
.