Nguồn vốn tín dụng chính sách hỗ trợ thực hiện xây dựng nông thôn mới - Nông Thôn Việt
Phú Yên

Nguồn vốn tín dụng chính sách hỗ trợ thực hiện xây dựng nông thôn mới

Thứ Ba, 09/01/2018, 04:58 [GMT+7]

Theo thông tin từ Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Phú Yên cho biết, năm qua, ngân hàng này đã giải ngân 821 tỉ đồng cho 38.595 lượt hộ vay vốn. Tổng dư nợ đến cuối năm 2017 là 2.388 tỉ đồng, tăng 200 tỉ đồng so với đầu năm, tỉ lệ tăng trưởng 9,14%.

Vốn tín dụng chính sách đã tạo điều kiện cho gần 5.700 hộ thoát nghèo, tỉ lệ thoát nghèo gần 2,4%; thu hút 2.052 lao động có việc làm; hơn 8.250 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng trên 17.400 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; giúp 4.624 hộ hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn được vay vốn làm ăn; 252 hộ nghèo vay vốn xây dựng nhà ở...

Ngoài ra, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội còn góp phần giúp các xã hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 35/88 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỉ lệ 40%.

Tại huyện Sơn Hòa, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, (Nguồn: Kinh tế nông thôn)
Tại huyện Sơn Hòa, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, (Nguồn: Kinh tế nông thôn)

Tại Phú Yên, trong năm qua, ngành Nông nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi bão, lũ lụt. Tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh gần 143.240ha, giảm 1,1% so với năm 2016.

Số lượng và sản lượng sản phẩm đàn gia súc, gia cầm cơ bản duy trì với đàn trâu khoảng 5.790 con, đàn bò 198,99 ngàn con, đàn heo 101,73 ngàn con, đàn gia cầm các loại khoảng 3,66 triệu con; tổng sản lượng thịt hơi gia súc, gia cầm xuất chuồng đạt khoảng 41.186 tấn, tăng 2,4%; sản lượng trứng gia cầm các loại đạt khoảng 190,5 triệu quả tăng 4,5% so với năm 2016.

Về thủy sản, năm 2017, toàn tỉnh thả nuôi được 2.648ha, tăng 1,1% so cùng kỳ. Sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch được hơn 10.828 tấn, sản lượng thủy sản khai thác đạt khoảng 59.420 tấn...

Nông dân xã Hòa Quang Nam (huyện Phú Hòa) biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao - Ảnh: SƠN CA/Báo Phú Yên
Nông dân xã Hòa Quang Nam (huyện Phú Hòa) biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao - Ảnh: SƠN CA/Báo Phú Yên

Như vậy, trong năm vừa qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, ổn định an sinh xã hội tại địa phương.

Thùy Dung (Theo Báo Phú Yên và Cổng thông tin điện tử Phú Yên)

;
.
.
.
.