Hội nghị Tổng kết 10 năm Chương trình xây dựng Nông thôn mới vùng ĐNB và ĐBSCL - Nông Thôn Việt

Hội nghị Tổng kết 10 năm Chương trình xây dựng Nông thôn mới vùng ĐNB và ĐBSCL

Thứ Năm, 12/09/2019, 19:10 [GMT+7]

Trong hai ngày 13 - 14/09/2019, tại Bạc Liêu, Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới vùng Đông Nam Bộ (ĐNB) và Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Hội nghị do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương chủ trì.

Mô hình trồng cây hoa kiểng cho thu nhập cao ở Bến Tre.
Mô hình trồng cây hoa kiểng cho thu nhập cao ở Bến Tre.

Với các điều kiện và lợi thế để phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ĐNB và ĐBSCL là hai vùng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Có 1.731 xã, dân số chiếm 37,2% và tổng diện tích đất tự nhiên chiếm 19,3% toàn quốc, tính đến hết tháng 7 năm 2019, cả hai vùng đã có 874/1.731 xã (50,49%) được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (tương đương với tỷ lệ bình quân chung của cả nước 50,8%).

Vùng ĐBSCL có 563/1.286 xã đã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (đạt 43,78%, tăng 30,88% so với cuối năm 2015). Riêng vùng ĐNB có 311/445 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (đạt 69,89%, tăng 35,8% so với cuối năm 2015). Trong đó, hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương có 100% xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Đặc biệt, Đồng Nai cũng là địa phương đầu tiên trong vùng/cả nước đã công nhận 31 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. 

 

Con đường hoa ở xã Lộc Hưng, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
Con đường hoa ở xã Lộc Hưng, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

 

Hai vùng có 30 đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (vùng ĐNB có 18 đơn vị và vùng ĐBSCL có 12 đơn vị) chiếm 33,7% của cả nước (89 đơn vị), trong đó, Đồng Nai là tỉnh có 100% đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới.

Trong những năm qua, các địa phương đã chú trọng đầu tư, nâng cấp hạ tầng nên phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng nông thôn có chuyển biến rõ nét, nhất là trong tổ chức sản xuất và chất lượng đời sống, sinh hoạt của người dân.

Đến nay, gần 100% số xã vùng ĐNB có đường giao thông đến huyện, đường trục xã; 98% đường trục thôn được bê tông, nhựa hóa. Vùng ĐBSCL 97% số xã có đường đến huyện, 96,5% đường trục xã được bê tông, nhựa hóa; trên 91% số xã có đường trực thôn được rải nhựa, bê tông, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho thúc đẩy tiêu thụ nông sản, hàng hóa quy mô lớn, đồng thời góp phần thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào khu vực nông thôn, kể cả ở các vùng sâu, vùng xa.

Trong giai đoạn 2010 - 2019, tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình của hai vùng đạt  932.498 tỷ đồng cao nhất cả nước (khoảng 40%). Cụ thể, ngân sách đối ứng của địa phương 81.481 tỷ đồng; vốn huy động từ người dân và cộng đồng 79.553 tỷ đồng.

Chương trình OCOP đã được các địa phương quan tâm triển khai đồng bộ và bước đầu đạt được những kết quả nhất định, góp phần thúc đẩy phát triển những sản phẩm đặc sản các địa phương. 13 tỉnh, thành phố đã phê duyệt Đề án OCOP cấp tỉnh, tổng số sản phẩm dự kiến được chuẩn hóa đến 2020 của cả khu vực là 369 sản phẩm. Bến Tre là tỉnh đầu tiên của 2 vùng đã triển khai phân hạng sản phẩm OCOP với 45 sản phẩm đạt từ 3 sao (31 sản phẩm 4 sao và 14 sản phẩm 3 sao).

Hội nghị lần này sẽ tập trung đề xuất định hướng và giải pháp xây dựng Nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020 trên cơ sở phát triển nông nghiệp bền vững, an toàn theo hướng sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao hướng tới nông nghiệp hữu cơ, kết hợp phát triển mạnh du lịch sinh thái gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc, công nghiệp chế biến chất lượng cao.

Bên cạnh đó, đề xuất giải pháp để cơ sở hạ tầng được quy hoạch, phát triển đồng bộ, hiện đại theo hướng chủ động, thông minh, thích ứng BĐKH, đảm bảo an toàn trước thiên tai; tài nguyên thiên nhiên được quản lý, sử dụng hợp lý; đa dạng sinh học và truyền thống văn hóa lịch sử được duy trì và tôn tạo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

THÙY DUNG

;
.
.
.
.