Công ty cao su Việt Lào chia cổ tức 31 tỷ đồng - Nông Thôn Việt

Công ty cao su Việt Lào chia cổ tức 31 tỷ đồng

Thứ Hai, 16/04/2018, 09:49 [GMT+7]

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức vừa tổ chức, Hội đồng quản trị Công ty cao su Việt-Lào đã thống nhất chia cổ tức năm 2017 là 4%. Thời gian chia cổ tức cho các cổ đông dự kiến thực hiện trong tháng 5, số tiền chia khoảng 31 tỷ đồng.

Công nhân cạo mủ cao su. Ảnh: internet
Công nhân cạo mủ cao su. Ảnh: internet

Việt-Lào là đơn vị đầu tiên của VRG đầu tư ở nước ngoài chia cổ tức. Năm 2017 công ty chia cổ tức 4%, vì vậy năm 2018 phải cố gắng chia cổ tức ở mức 6 – 7%. Dự đoán năm 2018 còn nhiều khó khan, tuy nhiên công ty phải nỗ lực hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo đời sống cho người lao động, tiền lương phải giữ mức bằng và cao hơn năm 2017, nhất quyết không được thấp hơn, vậy mới giữ chân người lao động gắn bó lâu dài với công ty.Ông Nguyễn Tiến Đức, Phó tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp cao su VN (VRG), Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cho biết: Năm 2017, công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng, đó là nhờ vào sự nỗ lực của tập thể CBCNVC , người lao động và sự năng động trong công tác quản lý, điều hành.

Năm 2017 với sự đoàn kết, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công ty đã đạt được những kết quả toàn diện. Một số kết quả nổi bật như: khai thác 17.545 tấn, vượt 13,2% kế hoạch VRG giao, giá thành 24,9 triệu đồng/tấn, giá bán bình quân 36,6 triệu đồng/tấn, tổng doanh thu gần 655 tỷ đồng (đạt 103,4 % kế hoạch), lợi nhuận sau thuế 116 tỷ đồng (đạt 215,7% kế hoạch).

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, công ty còn chăm lo tốt đời sống tinh thần, vật chất cho NLĐ. Tiền lương bình quân đạt hơn 7 triệu đồng/người/tháng, tăng 3,6% so với năm 2016. Tình hình lao động của công ty ổn định, công nhân Lào ngày càng chấp hành nội quy, kỷ luật lao động, nề nếp, tay nghề được nâng cao, có ý thức giữ gìn vườn cây, yên tâm gắn bó lâu dài với công ty.

Năm 2018, VRG giao chỉ tiêu sản lượng khai thác cho công ty là 16.000 tấn, lợi nhuận 69 tỷ đồng. 

Minh Nhiên

;
.
.
.