Thông điệp mới - Nông Thôn Việt

Thông điệp mới

Thứ Ba, 08/01/2019, 14:19 [GMT+7]

Trong sâu thẳm, cụm từ CÁCH MẠNG đã biểu thị sự đổi mới. Cái cũ già nua, lạc hậu được thay bằng cái mới non trẻ, tiên tiến.

Sự khởi động và hiệu quả (bước đầu) của công cuộc chống giặc nội xâm - chống tham nhũng mà Đảng ta chủ trương đã và đang đi vào cuộc sống một cách quyết liệt; thực sự như một cuộc cách mạng mới, cho ta thông điệp mới.

Cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh hầu tòa do liên quan đường dây đánh bạc ngàn tỷ
Cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh hầu tòa do liên quan đường dây đánh bạc ngàn tỷ

Thông điệp mới, trước hết từ mục đích của nó, đó là vì dân, vì nước. Ai cũng biết, lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta là lịch sử của các cuộc kháng chiến chống giặc ngoài, thù trong. Đất nước có ngày hôm nay, chúng ta phải dốc sức toàn dân tộc, để chống giặc ngoài - những kẻ thù giàu có hơn chúng ta nhiều lần.

Hết giặc ngoài và song song với chống giặc ngoài, dân tộc ta phải đương đầu chống thù trong. Cuộc chống thù trong - giặc nội xâm này cũng không kém phần quyết liệt.

Để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng (mà hàng triệu người Việt Nam đã nằm xuống hoặc hiến một phần thân thể), Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đồng lòng, quyết chí tấn công vào giặc nội xâm.

Thực ra, công việc này không mới về nội dung. Nhưng mới về quan điểm và phương pháp thực hiện. Quan điểm mới, rõ ràng là chống tham nhũng, nhóm lợi ích vì sự tồn vong của chế độ, đất nước và dân tộc phải quyết liệt, không có vùng cấm.

Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Bất kể họ là ai. Người từng có ít nhiều công lao với đất nước hay đang giữ trọng trách. Và, đặc biệt cả những ông chủ nhà băng lắm tiền nhiều của, làm mưa làm gió một thời đến những quan chức đã nghỉ hưu, tưởng mình “hạ cánh an toàn”..., nếu có tội, đều không lọt qua lưới trời lồng lộng.

Thực tế cho thấy, Đảng ta rất quyết liệt vào cuộc theo phương châm: “Hạ một người để cứu muôn người”. Các UVBCT, UVTW Đảng; các bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy, thành ủy; tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp..., những chức danh có lúc được coi là “bất khả xâm phạm” thì nay đều bình đẳng trước pháp luật. Ai có công được thưởng, tôn vinh. Ai có tội đều phải chịu trách nhiệm trước dân, trước pháp luật.

Đổi mới phương pháp đấu tranh đã đưa đến kết quả hữu hiệu. Đôi khi phải dùng “liệu pháp sốc” gây tranh cãi. Có người đặt câu hỏi: Còn không “đạo lý”: “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”? Và: Dân tộc ta có truyền thống xử lý “có trước, có sau”…? Nhưng vì dân, vì sự tồn vong của đất nước, công cuộc chống giặc nội xâm khó mấy cũng phải làm.

Thông điệp mới còn thể hiện ở “lòng dân, ý Đảng”. Mối tương quan này đã trở thành nét đẹp truyền thống của Đảng ta, dân tộc ta gần 90 năm nay. Khi ý Đảng hợp với lòng dân thì không khó khăn nào chúng ta không vượt qua; không kẻ thù nào chúng ta không đánh thắng.

Tuy nhiên, cuộc cách mạng nào cũng có tính hai mặt. Công cuộc chống giặc nội xâm này, từ quan điểm đến phương pháp thực hiện không phải đã có sự đồng thuận tuyệt đối. Nhưng đúng như Bác Hồ đã dặn: Việc gì có hại cho dân thì tránh.

Việc gì có lợi cho dân thì làm. Chúng ta đã vào cuộc quyết liệt và tạo được sự đồng thuận của toàn dân tộc. Vấn đề còn lại, để thực hiện thành công công cuộc chống giặc nội xâm là ở sự kiên định, bản lĩnh chính trị và biện pháp thực hiện.

Cần kịp thời rút kinh nghiệm việc xử lý các vụ trọng án vừa qua, điều chỉnh một cách phù hợp với phương châm: Dĩ bất biến, ứng vạn biến.

Làm được như thế, nhất định chúng ta sẽ vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành mục tiêu trong công cuộc chống giặc nội xâm; nhằm bảo vệ đất nước, giữ vững thành quả cách mạng; xây dựng đất nước ta giàu mạnh, độc lập, tự do và hạnh phúc.

Năm mới, thông điệp mới! 

Trần Thế Tuyển

;
.
.
.