Áp thuế GTGT 5% với thuốc bảo vệ thực vật nếu thuộc danh mục của Bộ NN&PTNT - Nông Thôn Việt

Áp thuế GTGT 5% với thuốc bảo vệ thực vật nếu thuộc danh mục của Bộ NN&PTNT

Thứ Ba, 30/10/2018, 15:18 [GMT+7]

Bộ Tài chính vừa có trả lời Hội Doanh nghiệp sản xuất doanh thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng NK đối với hàng hóa thuộc Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. 

 

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ- CP ngày 18.12.2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT thì: "Thuốc phòng trừ sâu bệnh bao gồm thuốc bảo vệ thực vật và các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh khác" áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27.2.2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12.2.2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31.3.2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì: Mặt hàng “Thuốc phòng trừ sâu bệnh bao gồm thuốc bảo vệ thực vật theo Danh mục thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh khác" áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%.

Với những quy định nêu trên, trường hợp DN NK hàng hóa thuộc Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành thì thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%. Việc thực hiện thuế suất thuế GTGT 5% thống nhất ở khâu NK, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam. 

Trường hợp DN NK hàng hóa không thuộc Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo quy định.

M.Q (theo Baohaiquan, Baomoi)

 
;
.
.
.
.