Chuyên gia Toulouse hỗ trợ bảo tồn khảo cổ tại di sản Hoàng thành Thăng Long - Nông Thôn Việt

Chuyên gia Toulouse hỗ trợ bảo tồn khảo cổ tại di sản Hoàng thành Thăng Long

Thứ Năm, 16/04/2020, 14:54 [GMT+7]

Ngày 13-4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 1422/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội thống nhất các nội dung trong Dự án hợp tác Hà Nội - Toulouse tại di sản Hoàng thành Thăng Long.

 

Hiện trường khai quật khảo cổ tại Hoàng thành Thăng Long năm 2019. Ảnh NGÔ VƯƠNG ANH
Hiện trường khai quật khảo cổ tại Hoàng thành Thăng Long năm 2019. Ảnh NGÔ VƯƠNG ANH

Văn bản cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 899/UBNDKH&ĐT ngày 16-3-2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc đề nghị thẩm định Dự án hợp tác Hà Nội - Toulouse: Hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị các di sản đô thị tiêu biểu và di tích khảo cổ học tại Di sản văn hóa thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

Bộ cơ bản thống nhất với các nội dung đề xuất trong văn kiện Dự án hợp tác tại Hà Nội - Toulouse về hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị các di sản đô thị tiêu biểu và di tích khảo cổ học tại Di sản văn hóa thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

Đối với các hợp phần của Dự án có liên quan đến hoạt động thăm dò, khai quật khảo cổ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, trình bày hiện vật, Bộ đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chủ dự án thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ có ý kiến như trên để UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Theo KHÁNH NGUYÊN (nhandan.com.vn)

;
.
.
.
.