Trên hành trình vì nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam - Nông Thôn Việt

Trên hành trình vì nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam

Thứ Sáu, 06/09/2019, 08:10 [GMT+7]

Hoàn thành nhiệm kỳ I (2013 - 2018) với nhiều dấu ấn nổi bật, Tổng hội NN&PTNT VN sẵn sàng bước vào nhiệm kỳ mới (2019 – 2024) cùng những cơ hội cũng như thách thức mới. Tạp chí NTV đã có những trao đổi ngắn với các vị lãnh đạo của nhiệm kỳ I về những thành tựu mà Tổng hội đã đạt được và sự kỳ vọng đối với hoạt động của Tổng hội trong nhiệm kỳ sắp tới.

 

TS.Nguyễn Trí Ngọc
TS.Nguyễn Trí Ngọc

TS.NGUYỄN TRÍ NGỌC - PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

* Ông đánh giá thế nào về vai trò kết nối của Tổng hội? Theo ông, trong công tác này còn có những hạn chế gì và cần có hướng giải quyết ra sao?

- Qua thực tiễn 5 năm hoạt động, theo tôi thì Tổng hội đã khẳng định được vai trò của mình khi đưa được nhiều giải pháp xây dựng và kết nối giữa các doanh nghiệp thành viên và giữa các doanh nghiệp với Chính phủ cũng như các cơ quan nhà nước, nhằm đưa tiếng nói của doanh nghiệp đến các cơ quan này một cách cụ thể, xác đáng và kịp thời. Cụ thể, Tổng hội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm về vấn đề phát triển nông nghiệp có mời đông đủ các doanh nghiệp và các thành viên của Tổng hội, các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan truyền thông… Qua đó đã tổng hợp, kiến nghị kịp thời với các bộ, ngành và Chính phủ về những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp. Một trong những sự kiện tiêu biểu cho hoạt động kết nối là đầu năm 2019 này, Tổng hội cùng với VCCI, Bộ NN&PTNT đã tổ chức thành công Diễn đàn “Doanh nghiệp đồng hành cùng nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. Sau đó, Tổng hội đã tập hợp các ý kiến từ Diễn đàn thành văn bản kiến nghị trình Thủ tướng Chính phủ với 10 nội dung. Kiến nghị này đã được tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ của Bộ, ngành xem xét xử lý và giải quyết.

Tuy đạt được nhiều kết quả khả quan, nhưng sự kết nối này còn hạn chế là chưa được thực hiện thường xuyên, chưa kịp thời trước những đòi hỏi phát triển mạnh mẽ của đất nước, của ngành nông nghiệp và của phong trào xây dựng nông thôn mới. Đây là điểm hạn chế mà sắp tới Tổng hội cần kiên quyết khắc phục.

* Giải thưởng Sáng kiến Asean về Phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo mà Tổng hội đã được trao tặng năm 2017 có ý nghĩa như thế nào đối với Tổng hội, thưa ông?

- Đây có thể nói là vinh dự rất lớn của Tổng hội NN&PTNT Việt Nam vì đã có những đóng góp tích cực trong sự nghiệp phát triển nông thôn, tăng cường an ninh xã hội và công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam. Giải thưởng này không chỉ khẳng định vị thế của Tổng hội ở trong nước mà còn ở nước ngoài, nhất là trong cộng đồng các nước Asean.

Tổng hội được trao Giải thưởng Sáng kiến Asean về Phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo năm 2017.
Tổng hội được trao Giải thưởng Sáng kiến Asean về Phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo năm 2017.

 

GS.TS.Nguyễn Tuấn Anh
GS.TS.Nguyễn Tuấn Anh

GS.TS. NGUYỄN TUẤN ANH - PHÓ CHỦ TỊCH

 * Trong nhiệm kỳ qua, Tổng hội đóng vai trò thế nào trong việc thiết lập mối liên kết giữa các thành viên trong Tổng hội và với các hội khác bên ngoài?

 

- Hoạt động này được Tổng hội rất chú ý. Riêng đối với các tổ chức hội, hiệp hội khác, các mối liên kết được thiết lập bằng việc ký kết các Nghị quyết Liên tịch thể hiện sự cộng đồng trách nhiệm và hợp tác chặt chẽ của các bên. Tổng hội đã ký kết và thực hiện được 7 Nghị quyết Liên tịch với 7 hội và hiệp hội trong ngành nông nghiệp. Đồng thời, Tổng hội cũng chủ động phối hợp với các hội, hiệp hội tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề nhằm giúp các doanh nghiệp có hướng tái cấu trúc, tìm các giải pháp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, vượt qua khó khăn về thị trường, về sản xuất… Thông qua các hoạt động này, mối liên kết của các thành viên Tổng hội với nhau và với các hội, hiệp hội khác bên ngoài được gắn bó, vai trò của Tổng hội cũng được tiếp tục khẳng định và phát triển.

* Xin ông cho biết về những đóng góp của Tổng hội cho Chương trình xây dựng NTM?

- Tham gia xây dựng NTM là một nhiệm vụ xuyên suốt trong các hoạt động của Tổng hội nhiệm kỳ vừa qua. Tổng hội đã tham gia tổ chức các hội thảo quốc tế về kinh nghiệm xây dựng NTM của Hàn Quốc, kinh nghiệm phát triển HTX nông nghiệp, góp ý xây dựng Nghị định 98-NĐCP về phát triển HTX nông nghiệp. Để góp phần xây dựng NTM, bảo vệ môi trường nông thôn, phát triển sản xuất bền vững trong xây dựng NTM, Tổng hội đã tham gia tư vấn xây dựng và hoàn thiện bộ tiêu chí xây dựng NTM, tham gia xây dựng Đề án Phát triển kinh tế hợp tác, Đề án Nghiên cứu đẩy mạnh liên kết sản xuất kinh doanh trong NTM với Bộ NN&PTNT và Chính phủ.

Cũng trong nhiệm kỳ vừa qua, Tổng hội đã tổ chức thực hiện đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng NTM” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng NTM. Đề tài đã có những đóng góp thiết thực trong việc hoàn thiện những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về xây dựng NTM tại Việt Nam.

Do còn nhiều khó khăn về điều kiện để hoạt động nên sự tham gia, đóng góp của Tổng hội đối với Chương trình NTM vẫn có những hạn chế nhất định. Vì vậy Tổng hội cần tiếp tục chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động thông qua việc thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, cách làm để phát huy hiệu quả sức mạnh của Tổng hội.

Cầu Nông thôn là một trong những chương trình vì cộng đồng nổi bật của Tổng hội.
Cầu Nông thôn là một trong những chương trình vì cộng đồng nổi bật của Tổng hội.

 

Bà Trần Kim Liên
Bà Trần Kim Liên

BÀ TRẦN KIM LIÊN - ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

* Xin bà cho biết vì sao Tổng hội đã có nhiều hoạt động liên quan đến vấn đề giống trong nông nghiệp?

- Giống đóng vai trò quyết định đến năng suất và chất lượng nông sản, đặc biệt trong quá trình tái cấu trúc sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và thích ứng với biến đổi khí hậu. Giống là yếu tố giúp gia tăng năng lực cạnh tranh của nông sản Việt, góp phần nâng cao năng suất lao động trong nông nghiệp và tăng giá trị tích lũy cho người làm nông nghiệp. Nhằm mục đích nâng cao năng lực hệ thống nghiên cứu, chọn tạo, chuyển giao, sản xuất, cung ứng giống, Chính phủ đã có quyết định số 2194/QĐ -TTG phê duyệt đề án phát triển giống cây trồng nông lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản từ 2009 đến 2020. Ngoài ra, các chương trình nghiên cứu như chương trình các sản phẩm trọng điểm quốc gia, chương trình KC06 về nghiên cứu chọn tạo giống lúa lai… hay các chính sách ưu đãi đầu tư cho sản xuất nông nghiệp đều có đối tượng ưu tiên là giống.

Xác định tầm quan trọng của giống, nhiệm kỳ qua Tổng hội đã tích cực tham gia các hoạt động thúc đẩy ngành giống như tư vấn chính sách, xây dựng Luật Trồng trọt, tham gia các hội đồng khoa học công nghệ về giống, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giống được tiếp cận các đối tác, tham quan học tập các mô hình công nghệ sản xuất tiên tiến trong và ngoài nước…

* Theo bà,trong nhiệm kỳ tới, Tổng hội cần làm gì để góp phần đẩy mạnh hơn nữa vai trò của giống trong nông nghiệp?

- Thời gian tới, Tổng hội cần tập hợp được các doanh nghiệp là nòng cốt trong lĩnh vực giống gia nhập vào Tổng hội, đồng thời tăng cường tham gia cùng với các cơ quan quản lý nông nghiệp trong việc phản biện và tư vấn xây dựng các chính sách phát triển ngành giống cây trồng của Việt Nam. Đặc biệt, Tổng hội cần cho các doanh nghiệp ngành giống được trực tiếp tham gia các đề tài nghiên cứu, chọn tạo và góp mặt vào các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối hợp tác quốc tế.

 

PGS.TS. Phạm Anh Tuấn
PGS.TS. Phạm Anh Tuấn

 PGS. TS. PHẠM ANH TUẤN - UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

* Cơ khí là nền tảng thúc đẩy phát triển cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Có phải xuất phát từ vai trò quan trọng của cơ khí mà Tổng hội đã xem đây là một trong những hoạt động trọng tâm, thưa ông?

 

- Xác định phát triển của cơ khí và tự động hóa trong thời đại kỹ thuật số là yếu tố quan trọng để phát triển nông nghiệp công nghệ cao hay nền nông nghiệp thông minh, tạo động lực đột phá trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Những năm qua, thông qua nghị quyết và chương trình làm việc thường kỳ, Tổng hội đã tập hợp được nhiều hội viên là các nhà khoa học, nhà quản lý và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ giới hóa và bảo quản chế biến nông sản để gắn kết, thúc đẩy các hoạt động hội nghị, hội thảo, đào tạo tập huấn và chuyển giao công nghệ. Song song đó, Tổng hội đã tăng cường công tác hợp tác quốc tế, kết nối các đối tác nước ngoài với các viện nghiên cứu, các trường đại học và các doanh nghiệp trong nước nhằm giới thiệu, tiếp cận công nghệ mới và xúc tiến hợp tác phát triển. Đặc biệt, Tổng hội còn tư vấn và đề xuất với Bộ, ngành và địa phương về cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Sắp tới, để đẩy mạnh vai trò của cơ khí trong nông nghiệp, Tổng hội cần tham gia góp ý đối với các chính sách nhằm thúc đẩy cơ giới hóa nông nghiệp như: Triển khai chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng tổ chức sản xuất hàng hóa lớn gắn với lợi thế từng vùng và thị trường; Khuyến khích đầu tư máy móc, thiết bị vào sản xuất nông nghiệp trên cơ sở tổ chức lại sản xuất và triển khai có hiệu quả các chính sách kích cầu đối với cơ giới hóa nông nghiệp; Đẩy mạnh công nghiệp chế tạo máy, thiết bị phục vụ nông nghiệp; Tăng cường chuyển giao áp dụng tiến bộ, khoa học công nghệ về cơ điện nông nghiệp...

 

NTV thực hiện

 

;
.
.
.
.