Đến năm 2030 hoàn thành xây dựng chính phủ số - Nông Thôn Việt

Đến năm 2030 hoàn thành xây dựng chính phủ số

Thứ Năm, 07/01/2021, 09:56 [GMT+7]

Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030 duy trì xếp hạng Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của WIPO thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu thế giới; chỉ số an toàn, an ninh mạng toàn cầu của ITU thuộc nhóm 30 nước đứng đầu; chỉ số chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên hiệp quốc thuộc nhóm 50 nước đứng đầu. 

 

Xây dựng chính phủ số là bước đi hướng tới hình thành chính phủ kiến tạo và phục vụ.
Xây dựng chính phủ số là bước đi hướng tới hình thành chính phủ kiến tạo và phục vụ.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030, với mục tiêu tổng quát là chủ động tận dụng có hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; cơ bản làm chủ và ứng dụng rộng rãi công nghệ mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội; từng bước sáng tạo được công nghệ mới nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển mạnh mẽ kinh tế số.

Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030 duy trì xếp hạng Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của WIPO thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu thế giới; chỉ số an toàn, an ninh mạng toàn cầu của ITU thuộc nhóm 30 nước đứng đầu; chỉ số chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên hiệp quốc thuộc nhóm 50 nước đứng đầu.

Kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP; năng suất lao động tăng bình quân trên 7,5%/năm. Phổ cập dịch vụ mạng internet băng rộng cáp quang, phổ cập dịch vụ mạng di động 5G, hoàn thành xây dựng chính phủ số. Đồng thời, hình thành một số chuỗi đô thị thông minh tại các khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung; từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới.

Theo PHAN THẢO (SGGP)

;
.
.
.
.