, //, :: GTM+7
radio
, //, :
Bài viết: ÁI MỸ - Giọng đọc: HOÀI CẨM | 31/08/2023
Radio | Từ lời nhắc của Giáo sư Trần Văn Khê...

Lời nhắc ấy luôn luôn… không thừa, lại càng chí lý hơn khi trong dòng chảy tiếp nhận, chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại…

Tags

Bình luận

Mới nhất
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất