Trung ương bác đề xuất Bí thư quận giới thiệu làm phó chủ tịch Đà Nẵng - Nông Thôn Việt

Trung ương bác đề xuất Bí thư quận giới thiệu làm phó chủ tịch Đà Nẵng

Thứ Tư, 03/05/2017, 15:31 [GMT+7]

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo liên quan đến nhân sự một phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Chưa đồng ý ông Lê Trung Chinh làm phó chủ tịch Đà Nẵng
Ông Lê Trung Chinh (thứ 2 từ trái sang) - Ảnh: Đăng Nam

 

Thông báo này truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ và giao bộ này làm việc cụ thể với Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng về việc miễn nhiệm, bầu chức vụ phó chủ tịch UBND TP. Đồng thời, đề nghị Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn Thành ủy Đà Nẵng thực hiện việc điều động cán bộ theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Trước đó ngày 6-3, Thành ủy Đà Nẵng đã công bố quyết định điều động ông Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, phó chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Để chuẩn bị thay thế vị trí phó chủ tịch thường trực UBND TP, Thành ủy Đà Nẵng đã triệu tập hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chức danh phó chủ tịch UBND TP đối với ông Lê Trung Chinh (hiện đang là bí thư quận ủy Ngũ Hành Sơn).

Tại hội nghị này, ông Chinh đạt số tín nhiệm cao và sau đó Thành ủy Đà Nẵng đã có văn bản gửi trung ương xin ý kiến để giới thiệu HĐND TP Đà Nẵng bầu ông Chinh làm phó chủ tịch UBND TP. Đồng thời gửi Bộ Nội vụ công văn giải trình thêm về việc này.

Ngày 17-4-2017, Bộ Nội vụ đã có tờ trình báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ về việc này. Tờ trình nêu rõ: “Việc ông Lê Trung Chinh, Thành ủy viên đến nhận công tác Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn từ ngày 1-3-2016 theo quyết định của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng là luân chuyển và đến nay là chưa đủ thời gian luân chuyển theo quy định của Bộ Chính trị. Do đó chưa thể thống nhất giới thiệu để HĐND bầu ông Lê Trung Chinh giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 -2021”.

Theo Bộ Nội vụ, quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử ban hành kèm theo quyết định số 68 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, thì thời hạn luân chuyển cán bộ nói chung là 3 năm trở lên.

Theo Tuổi Trẻ

;
.
.
.
.