, //, :: GTM+7
radio
, //, :
Bài viết: CẨM HÀ - Giọng đọc: HOÀI CẨM | 07/10/2022
Radio | Cần tính toán về cái giá của sự không thay đổi

“Ngoài kia gió đang thay đổi, chúng ta mượn sức gió để đi xa hơn, bay cao hơn, hay chấp nhận đứng im để ngọn gió xô ngã”?

Tags

Bình luận

Mới nhất
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất