TX Tân Uyên (Bình Dương): Bảo vệ môi trường gắn với tăng trưởng kinh tế - Nông Thôn Việt

TX Tân Uyên (Bình Dương): Bảo vệ môi trường gắn với tăng trưởng kinh tế

Thứ Hai, 02/11/2020, 10:20 [GMT+7]

Thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020, TX.Tân Uyên đã đạt được kết quả khả quan, tạo sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, chất lượng môi trường ngày càng được cải thiện, góp phần xây dựng đô thị Tân Uyên ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh.

 

TX.Tân Uyên gắn công tác bảo vệ môi trường với phát triển đô thị. Trong ảnh: Một góc công viên TX.Tân Uyên.
TX.Tân Uyên gắn công tác bảo vệ môi trường với phát triển đô thị. Trong ảnh: Một góc công viên TX.Tân Uyên.

Nâng cao chất lượng môi trường

Trong kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020, TX.Tân Uyên đã xác định phải hoàn thành 10 mục tiêu cụ thể. Qua 5 năm thực hiện, thị xã đạt 5 mục tiêu, còn 5 mục tiêu đang thực hiện. Cụ thể, về mục tiêu dự án đầu tư mới được bố trí phù hợp quy hoạch, phải có hệ thống xử lý và bảo vệ môi trường, đạt tỷ lệ 100%. Đối với các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp, UBND thị xã ưu tiên thu hút vào các khu, cụm công nghiệp đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật và chỉ chấp thuận đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp tại địa điểm đã có hạ tầng kỹ thuật tương đối đồng bộ, bảo đảm về môi trường và phù hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành của địa phương; đồng thời buộc các dự án này phải đầu tư hệ thống xử lý môi trường trước khi hoạt động.

Đối với mục tiêu cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để và bảo đảm không để phát sinh trường hợp mới, trong năm 2017 thị xã không có cơ sở thuộc danh sách gây ô nhiễm môi trường của tỉnh. UBND thị xã đã chỉ đạo cho các cơ quan chức năng phối hợp với các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp gây ô nhiễm môi trường, không để phát sinh các điểm ô nhiễm gây bức xúc trong cộng đồng dân cư. Từ năm 2014 đến nay, thị xã đã buộc di dời hoặc ngưng hoạt động đối với 44 trường hợp gây ô nhiễm nằm xen kẽ trong khu dân cư. Mục tiêu này, thị xã đã đạt tỷ lệ 100%.

Ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND TX.Tân Uyên, cho biết: “Qua 5 năm thực hiện thị xã đạt được 5/10 chỉ tiêu đề ra (có 1 chỉ tiêu vượt so với kế hoạch), 5 chỉ tiêu còn lại mặc dù chưa đạt nhưng tỷ lệ tăng theo từng năm và gần đạt được mục tiêu. Việc thực hiện kế hoạch bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, chất lượng môi trường TX.Tân Uyên được giữ vững và từng bước được cải thiện”.

Gắn với phát triển đô thị

Ông Đoàn Hồng Tươi, Chủtịch UBND TX.Tân Uyên, cho biết: “Trong thời gian tới, TX.Tân Uyên tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo một cách mạnh mẽ, toàn diện, phối hợp tốt trong công tác bảo vệ môi trường để phát triển đô thị theo hướng xanh - sạch - đẹp; tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục về môi trường để tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức và hành động trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân”.

Bên cạnh đó, TX.Tân Uyên đẩy mạnh công tác xã hội hóa đối với các hoạt động phòng ngừa, xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái môi trường để huy động mọi nguồn lực thực hiện; tiếp tục chỉ đạo UBND xã, phường đề nghị các đơn vị thu gom rác thải đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, nhân lực và tần suất thu gom để bảo đảm thu gom rác triệt để. Sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường để hỗ trợ thu gom rác, bố trí các thùng rác lớn ở những khu vực tập trung dân cư. Vận động người dân đăng ký thu gom rác, từng bước xây dựng ý thức tổ chức phân loại, thu gom, xử lý có hiệu quả các loại chất thải ngay tại nguồn phát sinh. Nâng cao vai trò tổ tự quản môi trường cùng với sự tham gia và phối hợp của các đoàn thể nhằm tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào việc bảo vệ môi trường, phát động phong trào xanh - sạch - đẹp trong từng khu, ấp.

Theo PHƯƠNG LÊ (baobinhduong.vn)

 

;
.
.
.
.