, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 31/05/2023, 15:39

Long An: Đảm bảo giải ngân hơn 424 tỉ đồng vốn xây dựng Nông thôn mới

THẢO VI
UBND tỉnh Long An vừa chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu trong xây dựng Nông thôn mới (NTM).

Năm 2023, toàn tỉnh Long An phấn đấu có thêm 1 huyện đạt chuẩn NTM (huyện Cần Đước); 1 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao (huyện Châu Thành); 9 xã đạt chuẩn NTM; 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và bảo đảm giải ngân hơn 424 tỉ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2023.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu xây dựng NTM năm 2023 còn rất chậm, mới có thêm 1 xã NTM; tiến độ giải ngân vốn chương trình chỉ đạt trên 9% kế hoạch vốn giao.

Để bảo đảm tiến độ xây dựng NTM theo kế hoạch năm 2023, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để bảo đảm thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu xây dựng NTM được giao. Riêng huyện Cần Đước và Châu Thành khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ công nhận huyện NTM và huyện NTM nâng cao trình UBND tỉnh trong tháng 5/2023, để UBND tỉnh trình Trung ương trong tháng 6/2023.

Các sở, ngành tỉnh được giao nhiệm vụ phụ trách các nội dung, tiêu chí NTM phải thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai, thực hiện các chỉ tiêu xây dựng NTM năm 2023.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các sở, ngành tỉnh được giao quản lý, sử dụng vốn Chương trình xây dựng NTM giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong việc giải ngân nguồn vốn Chương trình xây dựng NTM, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2023 đã được giao.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các sở, ngành tỉnh phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu thực hiện không đạt các chỉ tiêu xây dựng NTM đã được giao, kể cả chỉ tiêu vốn Chương trình xây dựng NTM được giao quản lý, sử dụng.

Tags

Bình luận

Xem nhiều

Nổi bật
Được quan tâm
Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất