, //, :: GTM+7
radio
, //, :
Bài viết: AN VIÊN - Giọng đọc: QUY ĐẠT | 21/05/2022
Radio | Đậm đà trà vối

Không cầu kỳ, cũng chẳng xa hoa, tôi yêu hương vị trà vối dung dị, đơn giản, để rồi trong niềm vui đời thường của tôi, có niềm vui lớn dần theo bóng vối trước nhà!

Tags

Bình luận

Mới nhất
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất