, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 25/08/2022, 13:56

Lối mở cho du lịch nông nghiệp

ĐAN THANH
(sggp.org.vn)
Gần đây, du lịch nông nghiệp đã đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho nhiều địa phương, doanh nghiệp, nông dân. Sự tham gia trực tiếp của nông dân đã tạo nên nét phong phú, hấp dẫn cho sản phẩm du lịch nông nghiệp.
Ảnh minh họa

Giám đốc Khu du lịch văn hóa Phương Nam Lê Ngọc Vũ nhìn nhận, du lịch nông nghiệp ở Đồng Tháp gần đây được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở ngành rất quan tâm, tạo động lực cho các nhà làm du lịch mạnh dạn đầu tư, góp phần làm phong phú sản phẩm, tăng thêm sự lựa chọn cho du khách khi tìm hiểu, trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp của quê hương, con người, văn hóa Đồng Tháp.  

Du lịch nông nghiệp mang lại nhiều giá trị độc đáo cho du khách và góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp vùng nông thôn. Việc am hiểu loại hình du lịch này là điều cần thiết để phát triển đúng tiềm năng nông nghiệp của Đồng Tháp như cây sen, cây ấu, vườn cây ăn trái, làng hoa, cây kiểng, chăn nuôi, làng nghề truyền thống… Phát triển du lịch nông nghiệp thúc đẩy du lịch Đồng Tháp khôi phục sau dịch Covid-19; đa dạng hóa ngành nghề nông thôn, tạo việc làm tại chỗ, tăng thu nhập cho người dân; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cộng đồng. 

Mặt được là vậy, nhưng lâu nay du lịch nông nghiệp ở Đồng Tháp chưa thực sự phát huy hết tiềm năng, thế mạnh. Vì vậy, 2 ngành du lịch và nông nghiệp cần tập trung vào mục tiêu chiến lược phát triển du lịch mà tỉnh đề ra. Theo đó, du lịch nông thôn cần phát triển đồng bộ với quy hoạch kinh tế - xã hội của địa phương và xây dựng nông thôn mới; phát triển du lịch nông thôn hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác tính khác biệt, sáng tạo, có dấu ấn riêng về văn hóa, cảnh quan sinh thái dựa trên lợi thế từng địa phương để tạo ra sản phẩm mới. Ngoài ra, các địa phương cần nâng cao năng lực cho người dân nông thôn trong phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng địa phương; hỗ trợ các chủ thể có vai trò “dẫn dắt”, có khả năng tiếp cận khoa học - công nghệ, đặc biệt là tầng lớp thanh niên ở nông thôn. 

Để đẩy mạnh việc phát triển du lịch nông nghiệp - nông thôn, ngành du lịch và nông nghiệp phải phối hợp chặt chẽ để mang lại hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và xây dựng nông thôn mới bền vững. Chỉ có như vậy, du lịch nông nghiệp ở Đồng Tháp mới được đánh thức.

Tags

Bình luận

Xem nhiều

Nổi bật
Được quan tâm


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất