, //, :: GTM+7

Năm 2030, 100% dân cư thành thị, 65% dân số nông thôn được cấp nước sạch hợp chuẩn

ANH PHƯƠNG
(SGGP)
Chiều 16/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe trình bày về Đề án Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Dự kiến, đến năm 2030, 65% dân số nông thôn được cấp nước sạch đạt quy chuẩn.

Chiều 16/9, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan thừa ủy quyền Chính phủ đã trình bày tờ trình về Đề án Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nếu được UBTVQH chấp thuận, Đề án sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp cuối năm 2021.

Theo đó, đến năm 2030, 100% dân cư thành thị, 65% dân số nông thôn, 100% các đảo có đông dân cư được cấp nước sạch đạt quy chuẩn; 30% diện tích cây trồng được thực hiện phương thức canh tác tiên tiến và tưới tiết kiệm nước. 50% tổng lượng nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường, trong đó ít nhất 20% nước thải sau xử lý được tái sử dụng; 98% khu công nghiệp, khu chế xuất, 80% tổng lượng nước thải các làng nghề có hệ thống xử lý nước thải bảo đảm tiêu chuẩn; 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng được xử lý;

Cũng với mốc thời gian này, kiểm soát cơ bản các hoạt động khai thác, sử dụng nước; kiểm soát 100% các nguồn thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; cải thiện, phục hồi các dòng sông, nguồn nước bị suy thoái, ô nhiễm, cạn kiệt nghiêm trọng.

Duy trì tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 42%, duy trì diện tích rừng tự nhiên hiện có; bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái ngập nước quan trọng, rừng và các nguồn sinh thủy.

Đến năm 2045, hoàn thành xây dựng các công trình lớn điều tiết mặn, ngọt, dâng nước, trữ nước trên các hệ thống sông, hoàn thành xây dựng các hồ chứa nước lớn. Hình thành mạng lưới liên kết, chuyển nước vùng, quốc gia.

Cũng năm 2045, 100% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn; 70% diện tích cây trồng được thực hiện phương thức canh tác tiên tiến và tưới tiết kiệm nước.

Cơ bản 100% các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt được xử lý, phục hồi; 100% các cơ sở khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước trên phạm vi cả nước được kiểm soát, áp dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm nước.

Hàng năm, Chính phủ sẽ báo cáo kết quả thực hiện Chương trình, dự án về an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trước Quốc hội; 5 năm tổ chức tổng kết, trình Quốc hội về cơ chế, chính sách tiếp tục thực hiện cho giai đoạn tiếp theo.

Widget 'Chân trang - Nông thôn mới'

Bình luận

Xem nhiều

Nổi bật
Được quan tâm

Tôi thích nhất là được ngồi bên mẹ xem mẹ đan len. Tay mẹ cứ thoăn thoắt đan, tay tôi thì vân vê những cuộn len đủ màu bắt mắt...

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất